Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet poslovne ekonomije

O Fakultetu

Fakultet poslovne ekonomije deo je Univerziteta Educons. 

Globalizacija, stalne i brze promene, tehnički napredak, tehnološke inovacije, demografska kretanja i virtuelizacija radnog okruženja stavljaju nove izazove pred obrazovanje. Novo vreme zahteva ne samo nova znanja, već nove sisteme vrednosti, stručnjake koji će biti u stanju da odgovore na te izazove. Svrha studijskog programa Poslovna ekonomija i menadžment je obrazovanje studenata na nivou osnovnih akademskih studija koje obezbeđuje sticanje znanja i veština potrebnih za obavljanje profesionalnih menadžerskih zadataka i nastavak obrazovanja u okvirima evropskog obrazovnog prostora. Tokom studija studenti treba da steknu i unaprede sposobnosti za odgovarajuće specifične oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta, što podrazumeva upotrebu poslovnih slučajeva, timskog rada i konsultacija koje se koriste u obrazovnom procesu studijskog programa Poslovna ekonomija i menadžment.

Pohađanjem studijskog programa student stiče široku osnovu znanja i veština iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta, koje treba da ga učine sposobnim za odgovorno rukovođenje i koordiniranje kompleksnim poslovnim aktivnostima, kreativno rešavanje problema organizacije i menadžmenta, kao i strategijsko usmeravanje potencijala preduzeća itd.

Studijski programi 

Osnovne akademske studije 

Studijski program poslovna ekonomija na osnovnim akademskim studijama ima za cilj da studentima omogući sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja, neophodnih za uspešno uključivanje u savremenu, tržišno orijentisanu privrednu strukturu. Savladavanjem akademsko-opšteobrazovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih nastavnih disciplina na ovom studijskom programu, studenti će biti osposobljeni za primenu stečenih znanja u suočavanju sa praktičnim poslovnim problemima na nivou savremenih organizacija i njihovog svakodnevnog poslovanja, ali i razumevanju ekonomsko-političkih problema na makro nivou.

Na taj način, specifični ciljevi ovog studijskog programa na osnovnim akademskim studijama u osnovi imaju: 

  • prenošenje teorijskih i praktičnih znanja vezanih za osnovne ekonomske principe i zakonitosti; 
  • pripremu studenata za prepoznavanje i razumevanje operativnih poslovnih situacija u uslovima nesigurnosti, neizvesnosti i rizika; 
  • sticanju odgovarajućih opštih i ličnih veština neophodnih pri ekonomskoj analizi poslovnih situacija, kao i podsticaj razvoju grupnog, odnosno timskog rada.

Studijski program na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, odnosno osam semestara i čine ga obavezni i izborni predmeti, koji su jednosemestralni, kao i obavezno odbranjen završni rad. Izbornim predmetima student može uticati na strukturu studijskog programa i, samim tim, oblikovati svoj akademski profil. Po završetku osnovnih akademskih studija i ostvarenih 240 ESPB bodova, student stiče stručni naziv diplomirani ekonomista.

Studijski program menadžment na osnovnim akademskim studijama ima za cilj sticanje akademskih i praktičnih menadžment znanja i veština iz oblasti ekonomije, finansija, javne uprave, prava, marketinga, poslovne etike, komunikacija, poslovnih informacionih sistema i drugih oblasti neophodnih u rešavanju svakodnevnih konkretnih menadžment zadataka u modernom poslovnom okruženju.

Master akademske studije

Studijski program „Poslovna ekonomija“ na master akademskim studijama ima za cilj da formira kompetentne visokokvalifikovane master ekonomiste, koji će moći samostalno da rade u specifičnim tržišnim okolnostima na visoko složenim upravljačko-organizacionim poslovima, u malim i srednjim preduzećima, javnom sektoru ili finansijkom posredovanju.

Završetkom ovog studijskog programa student stiče naziv master ekonomista.

Na ovaj studijski program mogu se upisati kandidati koji završe četvorogodišnje osnovne akademske studije, odnosno ostvare najmanje 240 ESPB bodova.

Studijski program na master studijama traje jednu godinu, odnosno dva semestara i čine ga obavezni i izborni predmeti, svi su jednosemestralni, studentska praksa (za nezaposlene) kao i obavezni master rad.

Naši studenti stiču i usavršavaju znanja i sposobnosti za specifične oblasti ekonomije, što podrazumeva solidnu teorijsku osnovu, metodološki rigorozan pristup, ali i oslanjanje na analizu poslovnih slučajeva, timski rad i svakodnevne konsultacije sa nastavnicima i saradnicima Fakulteta.

Doktorske akademske studije

Cilj studijskog programa pod nazivom Poslovna ekonomija u međunarodnom okruženju je da obuči doktorande da, uz upotrebu najsavremenijih teorijskih znanja, naučnih metoda i postupaka, dubinski razumeju, temeljno analiziraju i uspešno rešavaju konkretne ekonomske i poslovne probleme u kontekstu male otvorene privrede, da povezuju specifična znanja iz odabranih oblasti poslovne i  međunarodne ekonomije, te da ih naučno-istraživački primene u doktorskoj disertaciji. Cilj programa je obrazovanje kvalitetnih doktora nauka koji će biti dobro pozicionirani na globalizovanom tržištu i teorijski i praktično doprinositi razvoju otvorene privrede i društva.

Naučni naziv studenta koji završi doktorske studije je doktor nauka – ekonomske nauke. Doktorske studije traju tri godine i vrede 180 ESPB.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog