Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O nama
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja je vodeća institucija na prostorima jugoistočne Evrope u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja sa tradicijom dugačkom preko 60 godina. Na Fakultetu se realizuje nastava na svim nivoima univerzitetskog obrazovanja.

Studije PRVOG STEPENA na Fakultetu su:

1.       AKADEMSKE STUDIJE FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA

2.       STRUKOVNE STUDIJE SPORTA

3.       STRUKOVNE STUDIJE REKREACIJE

Studiranje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja

Upis i studiranje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, kao i delovanje samog Fakulteta, zasniva se na ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU, STATUTU FAKULTETA, PRAVILNIKU O REŽIMU I ORGANIZACIJI STUDIJA i ostalim normativnim aktima Fakulteta. Cilj studiranja na Fakultetu na akademskim studijama je sticanje naučne i stručne kompetentnosti za rad u fizičkom vaspitanju i sportu, a na strukovnim studijama sticanje praktične kompetentnosti u sportu i rekreaciji.

Akademske studije

dif_08.jpg

Školovanje na akademskim studijama traje četiri godine - osnovne studije (osam semestara) i godinu dana - diplomske akademske studije (dva semestra).

Fakultet organizuje i doktorske studije (šest semestara - 3 godine).

Zbog svoje specifičnosti i pedagoškog usmerenja Fakultet mogu studirati osobe sa razvijenim motoričkim sposobnostima i sposobnostima za pedagoški rad sa decom i odraslima.

Studiranje može biti o trošku države (studenti na budžetu) ili ličnim plaćanjem (samofinansiranje).

Nastava na Fakultetu se ostvaruje kroz predavanja, vežbe (praktične i teorijske), terensku nastavu (skijanje i aktivnosti u prirodi), seminare, kolokvijume i ispite.

Tokom studiranja student (bez obzira na status) je obavezan da obezbedi potrebnu sportsku opremu za vežbanje (majica, sportske gaćice, triko, patike za vežbanje u sali i patike za vežbanje napolju, opremu za plivanje, kimono, opremu za skijanje, logorovanje, i dr) kao i da samostalno snosi troškove terenske nastave.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju svaki predmet iz studijskog programa nosi određen broj ESPB (evropski sistem prenosa bodova) bodova.

ESPB bodovi se dobijaju za ukupno angažovanje studenta koje se odnosi na aktivnu nastavu (predavanja, vežbe, seminari, kolokvijumi, ispiti, diplomski rad), terenski rad, profesionalnu praksu, samostalni rad, dobrovoljni rad u lokalnoj zajednici i druge vidove angažovanja.

Strukovne studije

Školovanje na strukovnim studijama traje tri godine (šest semestara).

Studiranje može biti o trošku države (studenti na budžetu) ili ličnim plaćanjem (samofinansiranje).

Nastava na Fakultetu se ostvaruje kroz predavanja, vežbe (praktične i teorijske), terensku nastavu (skijanje i aktivnosti u prirodi, ko odabere), seminare, kolokvijume i ispite.

Tokom studiranja student (bez obzira na status) je obavezan da obezbedi potrebnu sportsku opremu za vežbanje (opremu za odabranu oblast) kao i da samostalno snosi troškove terenske nastave.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju svaki predmet iz studijskog programa nosi određen broj ESPB (evropski sistem prenosa bodova) bodova.

ESPB bodovi se dobijaju za ukupno angažovanje studenta koje se odnosi na aktivnu nastavu (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari i dr), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, izrade završnih radova, dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici i drugih vidova angažovanja.

Diploma

Nakon završenog fakulteta stiče se visoka stručna sprema, a zvanje zavisi od odabranog studijskog programa.

Osnovne i diplomske akademske studije FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA omogućavaju kandidatu da stekna zvanje:

 • Profesor fizičkog vaspitanja i sporta - osnovne studije

Osnovne strukovne studije SPORTA omogućavaju kandidatu da stekna zvanje:

 • Trener (u izabranom sportu)

Osnovne strukovne studije ReKrEacIJE omogućavaju kandidatu da stekna zvanje:

 • Organizator sportske rekreacije.

Sticanjem diplome student stiče i određeni NIVO KOMPETENTNOSTI: NA AKADEMSKIM STUDIJAMA

PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA, po završetku studijskog programa osposobljen je za:

 • vaspitno-obrazovni rad sa predškolskim, osnovnoškolskim, srednješkolskim uzrastom i studentima na poslovima fizičkog vaspitanja: nastava fizičkog vaspitanja, školski sport kao i ostale poslove u oblasti prosvetno-obrazovne delatnosti propisane zakonom,
Izborom predmeta Teorija i tehnologija sportske grane ili kondicije ili rekreacije student je osposobljen i za:
 • stručno-pedagoški rad kao trener____________ , u skladu sa aktom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, kao i druge poslove u sportu, propisane zakonom ILI
 • stručno-pedagoški rad kao kondicioni trener, u skladu sa aktom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, kao i druge poslove u sportu, propisane zakonom ILI
 • stručno-pedagoški rad kao organizator rekreacije, u skladu sa aktom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, kao i druge poslove u sportu, propisane zakonom.

Važne informacije

Sve informacije u vezi prijemnog ispita mogu se dobiti:

Sve informacije o Fakultetu, istorijatu, mogućnostima studiranja, studijskim programima (predmetima, nastavnicima) takođe se mogu naći na internet stranici Fakulteta www.fsfv.bg.ac.rs.

Preuzmite informator u PDF formatu sa našeg sajta.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog