Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine, obrazuje visokoškolske kadrove za fizičko vaspitanje u školama, sport i rekreaciju. Koreni Fakulteta sežu od 1938. godine kada je formirana prva jednogodišnja škola za obrazovanje kadrova iz struke, odnosno do 1939. godine kada je počela sa radom Škola za telesno vaspitanje u rangu više škole.

Od 1946. do 1953. godine radila je kao Državni institut za fiskulturu (odatle i popularno ime DIF, koje se zadržalo do današnjih dana), zatim od 1953. do 1956. godine kao Instuitut za fizičku kulturu; u periodu od 1956. do 1963. godine kao Visoka škola za fizičko vaspitanje; 1963. godine škola je primljena u Beogradski univerzitet; od 1978. do 1988. godine deluje kao Fakultet za fizičko vaspitanje; od 1988. do 2000. godine kao Fakultet fizičke kulture, i od 2000. godine ime je promenjeno u današnje – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Univerzitet u Beogradu se prema poslednjim podacima na „Šangajskoj listi“ kotira među 400 najboljih univerziteta u svetu (od 20.000 univerziteta koliko se rangira), a Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja prati rangiranje Univerziteta i takođe se nalazi među 400 najboljih fakulteta iz ove oblasti na svetu.   

Nastava na svim studijskim programima se odvija putem predavanja, praktične nastave, vežbi, pedagoške prakse, a posebno se ističu terenske nastave u okviru koje se sprovode aktivnosti u prirodi (logorovanje i skijanje). Na Fakultetu je trenutno zaposleno oko 100 ljudi koje svojim radom i zalaganjem omugućavaju da sve funkcioniše na pravi način.

Studijski programi

Na Fakultetu se realizuje nastava na programima osnovnih, integrisanih, master i doktorskih akademskih studija. 

Osnovne akademske studije 

Osnovne akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu traju tri godine (šest semestara). Nakon završetka studija dobija se diploma visoke stručne spreme i stručni naziv – profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

Ukupan obim ESPB koje student treba da ostvari u toku studija je 180. Studijski program sadrži 20 obaveznih i 34 izborna predmeta (od kojih student bira 12), dve stručne prakse i završni rad. 

Integrisane akademske studije

Integrisane akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu traju pet godina. Nakon završetka studija dobija se diploma visoke stručne spreme i akademski naziv – master profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

Ukupan obim ESPB koje student treba da ostvari u toku studija je 300. Studijski program sadrži 40 obaveznih, 36 izbornih predmeta (od kojih studenti uzimaju 14), tri pedagoške i dve stručne prakse, te završni master rad. 

Master akademske studije

Cilj studijskog programa Master akademskih studija-Fizičko vaspitanje i sport je formiranje kompetentnog i samostalnog stručnjaka, u skladu sa savremenim trendovima obrazovanja u svetu, uz uvažavanje zahteva vezanih za procese na kojima se savremeno školovanje zasniva. Završetkom ovog studijskog programa studenti stiču stručni naziv Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

Programski ciklus studijskog programa traje jednu godinu (2 semestra) sa ukupno 60 ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u okviru 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine i ravnomerno je raspoređen da se u svakom semestru može ostvariti 30 ESPB bodova. Studijski program sadrži 5 obaveznih (4 jednosemestralna i 1 dvosemestralni), 12 izbornih predmeta i diplomski rad.

Doktorske akademske studije 

Fakultet organizuje doktorske studije „Fizičko vaspitanje i sport” u cilju razvoja naučne oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, unapređivanja naučnoistraživačkog i stručnog rada i osposobljavanja za samostalno vođenje naučnih istraživanja. Završetkom studija stiče se naučni naziv Doktor nauka - fizičko vaspitanje i sport.

Studijski program odgovara opterećenju od 180 ESPB. Traje šest semestra. Prva godina studija je zajednička, a na drugoj godini program se realizuje u dva modula: Modul fundamentalnih istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu i Modul primenjenih istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu. Program sadrži obavezne i izborne predmete, samostalni istraživački rad i izradu doktorske disertacije.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog