Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Studentski domovi

  • Studentski centar Čačak Svetog Save 66


Fakultet tehničkih nauka u Čačku, osnovan 1975. godine, je državna, visokoobrazovna ustanova. Obrazovno-nastavni proces je u potpunosti usklađen sa evropskim sistemom obrazovanja, što je potvrđeno akreditacijom ustanove i studijskih programa osnovnih, integrisanih, master i doktorskih akademskih studija.

Saradnja sa vodećim domaćim i svetskim kompanijama, među kojima su Oracle, Microsoft, Intergraph, Fujitsu, Schneider-electric, omogućila je da naši studenti obavljaju praksu u poznatim kompanijama, kao i da diplomci budu prepoznatljivi po visokom stepenu poznavanja savremenih tehnologija.

Nastava na Fakultetu tehničkih nauka je interaktivna, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja.

U školskoj 2014/2015. godini budući studenti mogu da izaberu neki od šest studijskih programa akademskih studija:

U trajanju od četiri godine (240 ESPB):

U trajanju od pet godina (300 ESPB):

Studijski programi master akademskih studija (60 ESPB):

zgrada

Fakultet tehničkih nauka u Čačku nalazi se u „akademskoj četvrti“ u Ulici Svetog Save br. 65, nedaleko od centra grada. U neposrednoj blizini Fakulteta nalazi se Studentski centar u okviru koga je Studentski dom sa smeštajnim kapacitetom od 207 mesta i Studentski restoran.

mapa


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog