Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Studentski domovi

 • Studentski centar Čačak Svetog Save 66


O Fakultetu

Fakultet je osnovan 1975. godine u trenutku kada je država u kojoj se tada živelo prolazila kroz maksimum svoga razvoja. Bio je to trenutak kada je pred građanima, a posebno mladima Jugoslavije još uvek stajala jasna perspektiva. Novi fakultet je trebalo da školuje profesore mašinstva, elektrotehnike i tehničkog obrazovanja, jer je procenjeno da osnovnom i srednjem obrazovanju nedostaju kvalifikovani nastavnici. Školama su trebali nastavnici koji će moći da prenesu nova znanja nastala kao rezultat tehnološkog razvoja započetog u drugoj polovini XX veka. Osnivanjem Pedagoško – tehničkog fakulteta, kako se ova visokoškolska ustanova prvobitno nazivala, Čačak je ostao veran tradiciji prema kojoj je bio pionir u gotovo svim oblastima društvenog života.

I Fakultet je uspostavio tradiciju da bude među visokoškolskim ustanovama koje će u svoje nastavne planove pionirski uvoditi savremene discipline, kao što su računarstvo, mehatronika, informacione tehnologije i inženjerski i preduzetnički menadžment. Razvoj obrazovne delatnosti bio je praćen razvojem naučno – istraživačke delatnosti tako da se pored tradicionalno dobrih rezultata u oblasti elektrotehnike i mašinstva danas možemo pohvaliti i istraživačkim rezultatima u oblasti računarstva, menadžmenta, informacionih tehnologija i psihološko – pedagoških nauka. Posebno treba naglasiti naučno – istraživačke domete na planu savremenih materijala koji su ostvareni kroz saradnju sa brojnim institucijama iz zemlje i inostranstva, a naročito sa Institutom tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti.

Fakultet tehničkih nauka u Čačku je državna institucija visokog obrazovanja koja se bavi nastavnom, naučno-istraživačkom delatnošću i pružanjem intelektualnih usluga. Programi studija koncipirani su prema potrebama studenata i zahtevima tržišta, a obuhvataju izučavanje najsavremenijih stručnih disciplina koje prate brzi tehnološki razvoj svetske industrije. Svi programi su akreditovani. U okviru naučno-istraživačke delatnosti FTN organizuje stručne i naučne konferencije, seminare, savetovanja, forsira usavršavanje i studijske boravke za svoje nastavnike. Fakultet je prepoznatljiv i po uspešnoj izdavačkoj delatnosti.

Misija Fakulteta je da uz stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces, obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti tehničkih nauka i pedagoško-tehničkih nauka, na akademskim i strukovnim studijama: elektrotehnike, elektronike i računarstva, informatike, informacionih tehnologija, mašinstva, mehatronike, tehnologije i menadžmenta.

Vizija Fakulteta je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju priznatu po svojim naučno-istraživačkim dostignućima i postignućima svršenih studenata, mastera i doktora nauka. Negujući izvrsnost u obrazovanju, Fakultet teži promeni ukupnog privrednog ambijenta Srbije u kome se naši inženjeri i profesori, sa teoretskim i praktičnim znanjima stečenim na Fakultetu, ravnopravno nadmeću u tržišnoj utakmici i tako doprinose sveukupnom društvenom razvoju.

Danas Fakultet traži mogućnosti za nove iskorake, kako na obrazovnom tako i na naučno – istraživačkom planu. Svakako, prvi cilj nam je podići istraživačke kapacitete, jer je to najbolji put do novih uspeha, novih obrazovnih profila i većeg broja studenata na svim nivoima studija. U sklopu toga, prioritet je razvoj doktorskih studija organizovanih oko istraživačkih projekata koji će na Fakultetu realizovati mladi ljudi pod rukovodstvom iskusnih nastavnika.

Studijski programi

Fakultet potencijalnim studentima nudi obrazovanje na tri nivoa akademskih (osnovnih, integrisanih, master i doktorskih) i dva nivoa strukovnih studija (osnovnih i master) u sledećim oblastima:

Akademske studije:

 • Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo – osnovne, master, doktorske studije
 • Mehatronika – osnovne, master, doktorske studije
 • Informacione tehnologije – osnovne, master, doktorske studije
 • Inženjerski menadžment – osnovne, master, doktorske studije
 • Preduzetnički menadžment – osnovne studije
 • Tehnika i informatika – integrisane studije

Strukovne studije:

 • Elektrotehnika i računarstvo – osnovne, master studije
 • Mašinstvo i inženjerska informatika – osnovne, master studije
 • Grafička tehnika – osnovne studije
 • Proizvodni i ekološki menadžment – osnovne studije
 • Informacione tehnologije – osnovne studije
 • Proizvodno inženjerstvo – master studije

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog