Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet za biofarming Bačka Topola

O Fakultetu

Fakultet za biofarming Bačka Topola deo je Megatrend univerziteta. 

Fakultet za biofarming je među prvim visoko-školskim ustanovama koja je više od jedne decenije akreditovala programe koji se odnose na proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane. Programi na svim nivoima koji su akreditovani (osnovne akademske studije, diplomske akademske studije (master) i doktorske studije) omogućuju da se ovlada visokim znanjem i veštinama koje se odnose na savremene trendove koji podržavaju održivi razvoj.

Obzirom na činjenicu da poljoprivredna proizvodnja ima značajan udeo u emisiji štetnih gasova, degradaciji elemenata prirode značajnih za proizvodnju hrane (zemljište, vode, vazduh biodiverzitet), studenti na Fakultetu za biofarming su u prilici da nauče koje su to mere i metode u tehnologiji proizvodnje, kojima se zadovoljavaju osnovna načela i principi u održivim sistemima poljoprivredne delatnosti.

Da bi se modifikovala tehnologija proizvodnje, koja ima negativne posledice na ekosisteme, mora se usvojiti – šta je to – što je neophodno menjati. Zato, možemo reći da su studenti na Fakultetu za biofarming u prilici da izučavaju, pored održivih sistema proizvodnje, i konvencionalne sisteme koji zahtevaju modifikaciju u skladu sa oblikom održive poljoprivredne proizvodnje.

Studijski programi 

Na Fakultetu za Biofarming studije izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

Osnovne akademske studije 

Osnovna svrha školovanja kadrova na osnovnim akademskim studijama definiše se u osposobljavanju studenata za primenu znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju zasnovanu na iskorištavanju obnovljivih prirodnih resursa i zaštiti životne sredine, očuvanju izgleda ruralnih područja i kulturnog nasleđa.

Stručni naziv: inženjer poljoprivrede.

Obim studija: 240 ESPB 

Master akademske studije

Dva smera:

  • animalna i
  • biljna proizvodnja

Ciljevi ovog studijskog programa su:

  • da studenti steknu teorijska, opšta, specifična i metodološka znanja iz oblasti održive poljoprivrede i sistema održivosti, ćime će se stvoriti široka sirovinska baza za razvoj savremene prerađivačke industrije u našoj zemlji, uključujući najaktuelnija tehnološka znanja koja trenutno postoje u svetu;
  • školovanjem visokospecijalizovanih kadrova i ostvarivanjem navedenih preduslova, stvaraju se realne pretpostavke za uspešnu i brzu reintegraciju domaće poljoprivrede u savremene evropske i svetske tokove.

Zvanje (akademski naziv): master inženjer poljoprivrede.

Obim studija: 60 ESPB.

Doktorske studije

Ciljevi ovog studijskog programa su:

  • obrazovanje i osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad u naučnoj oblasti biofarming (biotehničke nauke); sticanje neophodnih znanja i sistematsko razumevanje biološki održivog razvoja poljoprivrede; proizvodnje hrane visokog kvaliteta (visoke nutritivne vrednosti); razvoj održive poljoprivrede uz očuvanje ekosistema, održavanje i povećanje plodnosti zemljišta;
  • usmeravanje studija ka sticanju znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju korišćenjem obnovljivih prirodnih resursa uz zaštitu životne sredine, očuvanje ruralnih područja i kulturnog nasleđa;
  • razvijanje koncepta obrazovanja koji nudi “kompletnog stručnjaka”, spremnog na sve izazove u poljoprivredi novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje uskospecijalističkih znanja kakva su potrebna za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju.

Doktorske akademske studije – Biofarming na Fakultetu za biofarming traju tri godine – šest semestara.

Zvanje (naučni naziv): doktor nauka – biotehničke nauke.

Obim studija: 180 ESPB.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog