Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Opšte informacije - Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

FIMEK

O fakultetu

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK nastoji da u procesu studiranja kroz sinergiju profesionalnog, savremenog i kvalitetnog obrazovanja i usavršavanja kod studenata formira pozitivan stav prema sticanju novih znanja i veština i stalnom usavršavanju, a u cilju sigurnog postizanja uspeha i napredovanja u karijeri. U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima želimo da pružimo vrhunsko obrazovanje i održimo kontinuitet u njihovom usavršavanju.

Sledeći inovativan pristup obrazovanju, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment danas predstavlja dinamičnu obrazovnu zajednicu koja prihvata proaktivan pristup promenama u okruženju i kontinuirano usavršava svoje nastavne procese i celokupan sistem rada. Nastavni plan i program sačinjeni su po uzoru na savremene koncepte studiranja, koji podrazumevaju samostalno kreiranje dela strukture programa, kroz opcione grupe predmeta. Struktura plana i programa Fakulteta je u skladu sa trendom reforme visokog obrazovanja u Evropi.

Ono po čemu se posebno ističemo je visok stepen interaktivne nastave, kompetentan nastavni kadar i saradnja s velikim brojem privrednih organizacija i fakulteta u zemlji i inostranstvu. Na taj način kod studenata formiramo pozitivan stav prema učenju, razvijamo želju za daljim obrazovanjem i napredovanjem u karijeri. Osim toga, posebnu pažnju poklanjamo pružanju ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja studentima, stoga je stručna praksa obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.

Studije na našem fakultetu karakteriše: rad u malim grupama, mentorske grupe, studije slučaja, isticanje individualnog razvoja studenata, timski rad kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanje praktičnih znanja, korišćenje savremene tehnologije.

Naš zadatak jeste da studentima obezbedimo kvalitetna znanja, veštine i sposobnosti analitičkog rasuđivanja uz uvažavanje najviših akademskih standarda.

Po završetku studija, naši studenti su visoko osposobljeni za rad u oblastima poslovne ekonomije, finansija, bankarstva, međunarodne ekonomije, diplomatije i menadžmenta u prehrambenoj industriji, biljnoj i stočarskoj proizvodnji, u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, IT-a...

 

Studijski programi

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je akreditovan za izvođenje nastave na sva tri nivoa studija, odnosno na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama i doktorskim studijama. 

FIMEK

Osnovne akademske studije traju četiri godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 240 ESPB bodova i zvanje Diplomirani ekonomista, Diplomirani inženjer menadžmenta, Diplomirani ekolog, Diplomirani informatičar odnosno Diplomirani inženjer saobraćaja.

Na Fakultetu se realizuje sedam akreditovanih studijskih programa:

Master akademske studije traju jednu godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 300 ESPB bodova i zvanje Master ekonomista, Master inženjer menadžmenta, Master ekolog odnosno Master informatičar.

Na Fakultetu se realizuju četiri samostalna studijska programa master akademskih studija i jedan u saradnji sa Univerzitetom u Segedinu:

Doktorske studije traju tri godine i po završetku studija stiče se ukupno 480 ESPB bodova i zvanje Doktor nauka – ekonomske nauke, Doktor nauka - ekološke nauke, odnosno Doktor nauka - industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment.

Na Fakultetu se realizuju tri studijska programa doktorskih studija:

FIMEK

 

Departmani

 • Departman za ekonomiju
 • Departman za inženjerski menadžment u agrobiznisu
 • Departman za ekologiju
 • Departman za informatiku

 

Misija

Naša misija jeste da kroz kreiranje i širenje novih znanja iz oblasti ekonomskih nauka, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta stvorimo visoko kvalitetne interdisciplinarne i analitički čvrste obrazovne programe od praktične vrednosti. Prenoseći veštine i znanja neophodna za takmičenje na svetskoj sceni mi pripremamo studente za posao u globalnoj privredi današnjice, stvarajući lidere prožete inicijativom i željom za permanentnim učenjem i omogućavajući im da postignu svoje ciljeve u budućoj karijeri.

 

Vizija

Naša namera je da postanemo konkurentna, inovativna, relevantna i visoko cenjena multidisciplinarna obrazovna zajednica koja u sinergiji sa svim korisnicima aktivno doprinosi društvenom, političkom i privrednom progresu našeg regiona.

 

Vrednosti

 • Izvrsnost
 • Intelektualna radoznalost
 • Želja za permanentnim učenjem
 • Timski rad
 • Društvena odgovornost
 • Usmerenost na korisnike
 • Otvorenost

FIMEK

 

Istorijat fakulteta

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, osnovan je 2000. godine pod nazivom Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za potrebe spoljne trgovine u Novom Sadu.

Osnivač Fakulteta, prof. dr Slavko Carić, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva kao redovan profesor i šef Katedre privrednopravnih nauka Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kao i konsultantskog iskustva u radu sa privredom, implementirao je znanja akumulirana godinama u nastavni plan i program Fakulteta za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za spoljnu trgovinu.

U želji da obrazuje kadrove koji će već u toku školovanja biti osposobljeni da samostalno rešavaju složene probleme u našoj privredi, a na temelju iskustva zemalja koje su uspešno prošle kroz proces tranzicije, kreiran je nastavni plan koji je studentima omogućavao da uz pomoć usvojenih metoda i sistema razvijenih zapadnih zemalja teže razvoju naše privrede u sličnom smeru.

Kao podrška ovako koncipiranom nastavnom planu, bio je prilagođen i način rada nastavnog kadra sa studentima u malim, mentorskim grupama. Ovakav pristup nastavnom procesu omogućavao je dinamičan interaktivan rad i efikasniji transfer znanja.

Prilikom definisanja i strukturiranja nastavnog plana i programa Fakultet se rukovodio interesima studenata, njihovim opredeljenjem za kvalitetno obrazovanje i stručnu osposobljenost za područje rada iz oblasti ekonomskih odnosa zemlje sa inostranstvom.

Da bi se naši budući stručnjaci uspešno snalazili i poslovali u sve dinamičnijem okruženju na svetskoj sceni i aktivno učestvovali u oživljavanju tržišne privrede naše zemlje, plan i program bio je koncipiran tako da studentima pruži osnovna znanja vezana za privredu naše zemlje, kao zemlje u tranziciji. Poseban naglasak bio je stavljen na stručne predmete vezane za savremeno poslovanje banaka, privrednih subjekata i pravosuđa. Nastavnim planom bili su predviđeni i predmeti koji su pokrivali oblasti funkcionisanja međunarodnog prava i međunarodne zajednice kao i način na koji međunarodni sistem i globalizacija utiču na našu zemlju i naš ekonomski i pravni sistem. Nastavni plan je obuhvatao i predmete kao što su Osnove menadžmenta, Finansijski menadžment, Finansije i Finansijsko pravo.

Obrazovanju vrhunskog kadra doprinosila je praksa koju je Fakultet organizovao u tadašnjim vodećim bankarskim institucijama i privrednim organizacijama i insititucijama, čime su se znanja stečena u toku nastave mogla direktno primeniti i u praksi.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog