Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za evropski biznis i marketing
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Univerzitetu

Fakultet za evropski biznis i marketing stalni je član Evropskog Univerziteta. 

Evropski Univerzitet je privatna ustanova čiji je osnivač i vlasnik profesor dr Milija Zečević, redovni profesor i rektor univerziteta.

Evropski Univerzitet je autonomna visokoškolska ustanova, koja obavlja delatnost visokog obrazovanja i objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad.

Ciljevi i principi obrazovanja na Evropskom Univerzitetu su ostvarenje, unapredjenje i razvijanje znanja, nauke i kulture, razvijanje medjunarodne saradnje u sticanju i unapredjivanju naučnih saznanja, uvažavanje naučnog rada i javne prezentacije naučnih dostignuća i nacionalne i internacionalne mobilnosti akademskog osoblja i studenata.

Fakultet za evropski biznis i marketing

Misija Fakulteta za evropski biznis i marketing je da obrazuje kadar za profesiju menadžera u skladu sa potrebama privrede i društva sa kojima će se uspešni poslovni čovek današnjice suočavati. Strategija, humanost, ljubav prema poslu i pre svega razvijanje svesti studenata o potrebi permanentnog obrazovanja čine vrednosti koje naši studenti stiču i neguju čitav svoj život, boreći se u savremenoj tržišnoj utakmici. 

Menadžeri, diplomirani menadžeri su novi kadrovi, kako domaćih kompanija, tako i evropskih multinacionalnih kompanija i evropskog privrednog prostora, koji će se uključivati u proces poslovanja: banaka, multinacionalnih kompanija, marketinških agencija, turističke privrede, hotelske industrije i biće u mogućnosti da primenjuju savremene tehnike u menadžmentu i biznisu, kao i da komuniciraju na dva ili tri evropska i svetska jezika.

Na Fakultetu za evropski biznis i marketing studenti se podstiču na poslovnu odgovornost, komunikativnost, stalno usavršavanje, kao i neprestano praćenje informacija evropskih i svetskih tržišnih trendova, i promena u domaćem i međunarodnom okruženju.
Posebna pažnja se poklanja razvoju sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne i poslovne etike.

Menadžment i biznis je, u obrazovnom smislu, studijski program koji je nastao kao rezultat praktičnih potreba za obrazovanjem stručnjaka čiji je profil u potpunosti izjednačen sa znanjima i veštinama koje se traže u savremenom menadžmentu, biznisu, marketingu, u kulturnoj raznolikosti u evropskom biznis okruženju. Studijski program je kompatibilan sa programima stranih visokoškolskih ustanova (WU Vienna University of Economics and Business Administration, Fakultet za ekonomiju i biznis, Maribor, Univerzitet Maribor, European Business School, London, Regens College, itd…).

Studijski programi

 • Osnovne strukovne studije: Trgovina i marketing
 • Osnovne akademske studije: Menadžment i biznis
 • Master akademske studije: Menadžment i biznis
 • Doktorske akademske studije: Menadžment i biznis

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog