Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za kompjuterske nauke
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fakultet za kompjuterske nauke deo je Megatrend Univerziteta. 

Fakultet za kompjuterske nauke je akreditovana nastavna i naučnoistraživačka ustanova, osnovana 2009, koja je primarno posvećena realizovanju visokokvalitetnih obrazovnih procesa. Fakultet okuplja studente iz zemlje i inostranstva, a stručnjaci obrazovani na ovoj ustanovi rade i postižu profesionalne rezultate u različitim oblastima kompjuterskih nauka.

Naša misija je razvoj stručnih i naučnih potencijala naših studenata, da bi mogli adekvatno da odgovore na profesionalne i društvene izazove budućnosti. Na Fakultetu se neguje stimulativna akademska atmosfera kritičkog promišljanja i kulturološke razmene, a nastavni procesi su usklađeni sa obrazovnim potrebama studenata, imajući u vidu aktuelni društveni kontekst, i globalne naučne i tržišne trendove.

U našoj zemlji, ali i u svetu, potreba za kadrovima iz oblasti informatike je velika. Bez obzira na ekonomsku krizu, stručnjaci iz oblasti programiranja, operativnih sistema, računarskih mreža, baza podataka, računarske grafike i aplikativnog softvera će uvek brzo i lako da dolaze do dobro plaćenog posla. Fakultet za kompjuterske nauke generiše upravo ovaj tip kadrova kroz jedinstven studijski program na osnovnim, master i doktorskih studijama, koji je potpuno usaglašen sa preporukama jedinog svetskog standarda iz oblasti računarstva Computing Curricula 2013 (CC2013) – IEEE Computer Society and ACM Association for Computing Machinery.

Osim jedinstvenog studijskog programa, Fakultet za kompjuterske nauke pruža najsavremenije metode rada u nastavi i vrhunske predavače iz ove oblasti. Tokom studiranja studenti imaju mogućnost da steknu više svetskih priznatih IT sertifikata najpoznatijih vendora kao što su Microsoft, HP, CompTIA, Oracle, IBM. Studentima završnih godina pruža se mogućnost da u skladu sa svojim preferencijama i uspehom tokom studija obavljaju praksu u najuspešnijim domaćim i stranim kompanijama.

Studijski programi

Na Fakultetu za kompjuterske nauke  izvode se sledeći akreditovani akademski studijski programi:

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije na Fakultetu za kompjuterske nauke su namenjene studentima koji se interesuju za teorijske, praktične i tehničke aspekte kompjuterskih nauka. Studenti će steći fundamentalna stručna znanja iz ključnih oblasti informatike, uključujući programiranje, matematiku, arhitekturu računara i računarske mreže. Pored toga, pokrivene su i napredne, aktuelne teme, poput veštačke inteligencije, naprednih korisničkih interfejsa, informacione sigurnosti i upravljanja informacijama i znanjem.

Studenti će steći raznovrsno i balansirano stručno znanje iz različitih oblasti kompjuterskih nauka, I biće osposobljeni za profesionalni angažman i nastavak školovanja u različitim oblastima informacionih tehnologija.

Obim studija: Četiri godine – osam semestara – 240 ESPB

Stečeno zvanje: diplomirani informatičar.

Master akademske studije

Master studije na Fakultetu za kompjuterske nauke su namenjene studentima koji se interesuju za aktuelne oblasti mašinskog učenja i informacione sigurnosti, i naučnoistraživački rad. Studenti će steći razumevanje pažljivo izabranih metoda, koncepata i tehnika iz ovih oblasti, i osposobiće se da ih praktično primenjuju, i aktivno prate naučnu literaturu.

Master akademske studije mogu upisati kandidati koji su završili odgovarajuće osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje od 240 ESPB. 

Obim studija: jedna godina (2 semestra), odnosno 60 ESPB

Stečeno zvanje: Master informatičar.

Doktorske studije 

Doktorske studije, između ostalog, predviđaju: kontinuirano mentorstvo, uključivanje studenata u naučnoistraživačke projekte, mobilnost studenata i profesora, jačanje istraživačkih kapaciteta i izvrsnosti. Studentima će biti dostupno obavljanje stručne prakse u institucijama u zemlji i inostranstvu po rasporedu koji utvrdi rukovodilac Doktorske škole i mentor. Stručna praksa obezbeđuje saradnju sa privrednim, poslovnim, javnim sektorom i slobodnim zonama, i obavlja se sa ciljem da se studenti osposobe za praktičan rad, ali i kao mogućnost za povezivanje i primenu naučnih dostignuća u privredi, kroz učešće doktoranata u istraživačkim projektima u saradnji i za potrebe privrede.

Obim studija: 180 ESPB - tri godine (šest semestara)

Naučni naziv: Doktor nauka – računarske nauke.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog