Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za kulturu i medije
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fakultet za kulturu i medije deo je Megatrend Univerziteta. 

Fakultet za kulturu i medije ostvaruje studije koje su koncepcijski i programski jedinstvene u ovom delu Evrope, jer pružaju moderne, globalnom okruženju primerene oblike istraživanja kulturne baštine, oblika društvene realnosti i osobenih vidova kulturno-civilizacijskih i žurnalističko-medijskih potreba. Moderno zasnovani, stalno otvoreni nastavno-obrazovni i naučni programi, koji se realizuju multidisciplinarnim pristupom i interaktivnim spojem teorije i prakse, garancija su da će studenti ovog fakulteta postati prestižni analitičari i istraživači vrednosti, društvenih tokova, nepoznanica i celine duha vremena. Fakultet za kulturu i medije u Beogradu je akreditovan i sastavni je deo sistema obrazovanja Republike Srbije.

Osnovni cilj Fakulteta za kulturu i medije je da obrazuje stručnjake koji će biti kadri da odgovorno i kreativno upravljaju kulturnim, naučnim i komunikacijskim procesima u društvu ubrzanih socijalnih, geopolitičkih, informatičkih i drugih promena.

Studijski programi

Na Fakultetu za kultutru i medije izvode se sledeći akreditovani akademski studijski programi:

Osnovne akademske studije

1. MENADŽMENT U KULTURI I MEDIJIMA

Kompetencije koje se stiču na studijskom programu: kompetentnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica u oblasti upravljanja masmedijskih preduzeća, institucija i ustanova kulture; sposobnost istraživanja, predviđanja i rešavanja poslovnih problema i posledica pojava na ukupno poslovanje; sposobnost kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, ovladavanje metodima, postupcima i procesima istraživanja, u cilju razvoja kritičkog i samokritičkog prosuđivanja uz primenu etičkih kodeksa.

Stečeno zvanje: diplomirani kulturolog.

Mogućnost zaposlenja: 

 • u svim tipovima kulturnih ustanova, medijskih organizacija i specijalizovanih agencija za tržišne komunikacije – produkcija u radijskim i televizijskim stanicama;
 • domovi kulture i kulturni centri; 
 • account menadžeri u marketinškim agencijama; 
 • filmska produkcija; 
 • muzejske institucije; 
 • pozorišne ustanove.

Način studiranja: osnovne akademske studije na Fakultetu za kulturu i medije traju četiri godine – osam semestara.

Obim studija: 240 ESPB.

Na prvoj godini svi predmeti su zajednički. Student bira modul na drugoj godini studija.

2. NOVINARSTVO

Ishodi učenja podrazumevaju razumevanje procesa nastajanja, kreiranja i dizajniranja informacionih paketa, prema zahtevima savremenog žurnalizma, suočenog sa dilemama medijskog tržišta. Student je obučen da primeni informatičke i komunikacione tehnologije u klasičnom i elektronskom žurnalizmu, prilagođene potrebama informacione zajednice. Posebno se razvijaju znanja i metodi timskog rada, veštine prenošenja informacija i njihovog širenja, kao i sposobnost kontinuiranog novinarskog obrazovanja.

Stečeno zvanje: diplomirani žurnalista.

Mogućnost zaposlenja: 

 • štampani mediji; 
 • radijske i televizijske stanice; 
 • web novinarstvo; 
 • copyright u marketinškim agencijama; 
 • korporativna glasila.

Način studiranja: osnovne akademske studije na Fakultetu za kulturu i medije traju četiri godine – osam semestara.

Obim studija: 240 ESPB.

Na prvoj godini svi predmeti su zajednički. Student bira modul na drugoj godini studija.

3. ODNOSI S JAVNOŠĆU

Ishod programa je formiranje akademskog stručnjaka – menadžera za odnose s javnošću, obučenog da materijalizacijom informacija u komunikativnim i tehničkim medijima (govor, jezik, spis, slike, tekstovi, knjige, brošure, filmovi, itd.), kreira proces komunikacije za druge, vršeći selekciju iz obilja poruka, dajući im određenu perspektivnost i generišući nov kvalitet, bitan za oblikovanje javnosti.

Stečeno zvanje: diplomirani komunikolog.

Mogućnost zaposlenja: 

 • ministarstva i državna nadleštva; 
 • javne ustanove; 
 • civilni sektor; 
 • korporativno poslovanje; 
 • medijske organizacije i ustanove kulture; 
 • marketinške agencije.

Način studiranja: osnovne akademske studije na Fakultetu za kulturu i medije traju četiri godine – osam semestara.

Obim studija: 240 ESPB.

Na prvoj godini svi predmeti su zajednički. Student bira modul na drugoj godini studija.

Master akademske studije

 • Master akademske studije upravljanje u kulturi i medijima, odnosima s javnošću i novinarstvo

Osnovni cilj studijskog programa Master akademskih studija upravljanje u kulturi i medijima, odnosima s javnošću i novinarstvo na Fakultetu za kulturu i medije je osposobljavanje kandidata da kvalitetno i kompetentno odgovore na nove, složene i redefinisane zahteve kulturnih institucija i medija, PR agencija i službi za odnose s javnošću, novinarskih redakcija i mas-medijskih preduzeća, primerene globalnom poretku i procesima
ubrzanih društvenih promena.

Studijski program je dvosemestralni teorijsko-stručni nastavak osnovnih studija na istoimenom fakultetu, usmeren ka kvalitetnijem razumevanju i usavršavanju brojnih vidova komunikacione prakse u oblasti kulturnog, umetničkog, političkog, marketinškog i javnog
komuniciranja.

Program se realizuje kroz tri izborna modula, po čemu je jedinstven u našoj zemlji.

Obim studija: 60 ESPB.

Doktorske studije 

 • Doktorske studije kulture i medija

Fakultet za kulturu i medije organizuje i studije trećeg stepena – doktorske studije, po programu koji je akreditovan. Traju tri godine, odnosno šest semestara.

Izborna područja/moduli:

 • Kulturologija
 • Komunikologija

Studijski program doktorskih akademskih studija Fakulteta za kulturu i medije ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu. Ogleda se zaokruživanjem obrazovnog procesa u specifičnoj oblasti nauka o medijima, kulturi i komunikaciji, utoliko što se kandidatima nude podrobnija saznanja i savremene metode kojima se oni usmeravaju u pravcu usavršavanja sposobnosti za samostalan naučni rad.

Program je koncipiran u evidentnoj interdisciplinarnoj umreženosti u rasponu od filozofije jezika, sociologije, istorije i politikologije, do mediologije, kulturologije i komunikologije, što znači da njegovo pohađanje traži odgovarajuću pripremu iz ovih oblasti.

Realizacijom programa kandidati su osposobljeni za interdisciplinarni naučnoistraživački rad.

Obim studija: 180 ESPB.

Zvanje (akademski naziv): doktor nauka – kulturološke nauke / komunikologija


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog