Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za matematičku statistiku
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Fakultet za matematičku statistiku je ustanova koja je u procesu osnivanja. Fakultet će biti deo Evropskog Univerziteta. 

O Univerzitetu 

Evropski Univerzitet je privatna ustanova čiji je osnivač i vlasnik profesor dr Milija Zečević, redovni profesor i rektor univerziteta.

Evropski Univerzitet je autonomna visokoškolska ustanova, koja obavlja delatnost visokog obrazovanja i objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad.

Ciljevi i principi obrazovanja na Evropskom Univerzitetu su ostvarenje, unapredjenje i razvijanje znanja, nauke i kulture, razvijanje medjunarodne saradnje u sticanju i unapredjivanju naučnih saznanja, uvažavanje naučnog rada i javne prezentacije naučnih dostignuća i nacionalne i internacionalne mobilnosti akademskog osoblja i studenata.

Evropski Univerzitet svoju obrazovnu i naučnu delatnost obavlja u sedištu u Beogradu a u saradnji sa stranim visokoškolskim ustanovama i institucijama realizuje i studijske programe za sticanje zajedničke diplome. Na Evropskom Univerzitetu nastavno osoblje je izabrano i bira se u skladu sa Zakonom o Univerzitetu Srbije. Nastavna literatura i programi su usaglašeni sa programima država Evropske unije i Amerike i sa Bolonjskom deklaracijom.

Vizija i misija Evropskog univerziteta je u funkciji evropskih, evroatlantskih i svetskih integracija. Studijski programi su inovativni, a kadrovi i profili su u funkciji stvaranja nove Evrope i sveta. Sama činjenica da su studijski programi evropskih studija, evropskog biznisa i marketinga, inženjerskog internacionalnog menadžmenta i MBA programi jedinstveni u Srbiji i da nema sukoba interesa potkrepljuje činjenicu da je Evropski Univerzitet spreman da podrži razvoj državnih i privatnih univerziteta što je do sada u praksi i činio.

Imajući u vidu prelazne i završne odredbe Zakona o visokom obrazovanju Evropski univerzitet je obezbedio da svi studenti koji su po ranijem zakonu stekli titulu magistra (član 128. Zakona o visokom obrazovanju) mogu steći akademski naziv doktora nauka, a studentima koji su upisani na magistarske studije do stupanja na snagu pomenutog zakona obezbeđeno i je da završe studije po započetom planu.

Vrednovanje stranih studijskih programa i usaglašavanje nastavnih planova i programa kao i neposredna saradnja sa Univerzitetima Evrope, Amerike i sveta su strateški ciljevi Evropskog Univerziteta. Evropski Univerzitet imajući u vidu integracione procese je otvoren za upis studenata sa drugih kontinenata obezbeđujući nastavni kadar za nastavu na engleskom i nemačkom jeziku. Ovakva strategija razvoja Evropskog Univerziteta daje podršku Republici Srbiji za brže uključivanje u evropske i svetske integracije.

Članice Univerziteta

Stalne članice

 1. Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
 2. Fakultet za evropski biznis i marketing
 3. Nova akademija umetnosti
 4. Institute of American Business –MBA University
 5. European Academy of Science 
 6. MIM – Center for European Master and Doctoral Studies 
 7. MIM Manhattan Institute of Managemet – European Campus Paris - Belgrade, Budapest, Vienna

Članice po ugovoru

 1. Institut Franco-Americain de Management
 2. Sales Manager Akademie 
 3. The European Academy of Informatization
 4. Mod’Art International
 5. London Diplomatic Academy
 6. Albert Schweitzer International University
 7. Fakultet za matematičku statistiku - u osnivanju

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog