Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Opšte informacije - Fakultet za menadžment - F@M

FAM - Fakultet za menadžment

 

O fakultetu

Fakultet, od svog osnivanja, uvek teži istom ishodu – stvaranju obrazovanih preduzetnika, menadžera i lidera koji su neophodni ovom društvu.

Fakultet za menadžment je nastao 2001. godine  kao posledica rastuće potrebe za menadžerskim kadrom u vremenu tranzicije i zaživljavanja tržišne privrede. Fakultet predstavlja plod znanja, ljubavi i rada ljudi koji su izvan naše zemlje sticali iskustva. Na polju menadžmenta i na polju edukacije za menadžment prevashodna uloga fakulteta jeste obrazovanje za budućnost.

Radeći na razvoju naših studenata nastojimo da stvorimo intelektualce, koji neće biti samo stručnjaci, nego kompetentne i jake ličnosti sposobne da doprinesu opštem napretku privrede i društva. Naši svršeni studenti su sada zaposleni u rukovodećim strukturama mnogih kompanija, a naše diplome su priznate u celom svetu. Ova činjenica nas drži u ubeđenju da spadamo u kategoriju najboljih fakulteta, a sigurni smo da smo baš mi lideri u obrazovanju za menadžment, ekonomiju, medije i informatiku na ovim prostorima.

 

Studijski programi

FAM organizuje nastavu na akreditovanim studijskim programima osnovnih akademskih studija i master akademskih studija:

FAM studijski programi

 

Studentski parlament

Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove čija je osnovna funkcija da poboljša uslove studiranja, rešava probleme studenata, štiti njihova prava, obezbeđuje uslove za rad i razvoj interesnih formi udruživanja studenata.

Studentski parlament FAM-a usko sarađuje s najvišim organima fakulteta i daje doprinos razvoju odnosa studenata i zaposlenih, pri čemu svaki student dobija šansu da zajedno sa organima Fakulteta učestvuje u donošenju odluka od zajedničkog značaja.

FAM Studentski parlament

Članovi Parlamenta se biraju jednom godišnje, a član može biti svaki student ukoliko je izabran na izborima za članove Studentskog parlamenta, koji se održavaju na fakultetu.

Rad Studentskog parlamenta FAM-a možete pratiti i putem Fejsbuk stranice.

 

Ciljevi Fakulteta

Naši ciljevi su da sa svojim studentima postignemo da:

 • nauče kako se studira i stiču nova znanja;
 • ovladaju određenim fondom aktuelnih znanja iz menadžmenta, medija i informatike;
 • razviju pravilne stavove o privrednom, društvenom razvoju i značaju znanja;
 • razviju veštinu rešavanja problema;
 • se razviju u emocionalno zrele ličnosti;
 • doprinos Fakultetu, zaposlenima, lokalnoj i nacionalnoj zajednici;
 • definisanje savremenih i atraktivnih studijskih programa koji će kao rezultat imati stalni rast;
 • zainteresovanosti kandidata za studiranje na Fakultetu za menadžment;
 • obezbeđivanje savremenih uslova rada u pogledu opreme, prostora, metoda i postupaka rada;
 • postizanje visokog kvaliteta obrazovnog i drugih procesa na osnovu jasno iskazanih kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja performansi tih procesa;
 • razvijanje potencijala za stalnu otvorenost za saradnju, inovativnost i fleksi-bilnost u svim procesima ostvarivanja visokog obrazovanja;
 • postizanje zadovoljavajuće efikasnosti studija i visok stepen zapošljavanja onih koji su završili te studije;
 • podsticanje inoviranja znanja, naučnog i istraživačko-razvojnog rada;
 • izgradnja sistema menadžmenta društvene odgovornosti;
 • izgradnja uređenog i potvrđenog menadžmenta sistema kvaliteta Fakulteta;
 • razvoj Fakulteta u skladu sa realnim potrebama i obezbeđenim resursima;
 • uvažavanje zahteva i merenje zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana;
 • razvoj sistema i unapređenje organizacione kulture;
 • stvaranje uslova za tržišno orijentisana istraživanja;
 • razvijanje saradnje sa srodnim domaćim i stranim fakultetima;
 • proširivanje kruga korisnika i stvaranje čvrste saradnje s njima.

FAM Fakultet za menadžment

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog