Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za menadžment - F@M
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


O Fakultetu

Fakultet za menadžment deo je Univerziteta Union - Nikola Tesla. 

Fakultet za menadžment je nastao 2001. godine  kao posledica rastuće potrebe za menadžerskim kadrom u vremenu tranzicije i zaživljavanja tržišne privrede. Fakultet predstavlja plod znanja, ljubavi i rada ljudi koji su izvan naše zemlje sticali iskustva. Na polju menadžmenta i na polju edukacije za menadžment prevashodna uloga fakulteta jeste obrazovanje za budućnost.

Misija Fakulteta za menadžment je da pripremi univerzitetski kvalifikovane ekonomiste, menadžere, poslovne informatičare, inženjere menadžmenta za buduću karijeru, tokom koje će biti sposobni da, kao lideri u organizacijama, svojom individualnošću u timskom radu, snagom kumuliranog teorijskog i praktičnog znanja, uz senzitivnost i razumevanje bližeg i šireg okruženja, daju signifikantan i trajan doprinos razvoju savremenog društva.

Izvrsnost, inovativnost i jedinstvenost realizacije obrazovnog procesa se ostvaruje akademskim programima najvišeg kvaliteta. Istovremeno, jake veze Fakulteta prema lokalnoj i internacionalnoj poslovnoj zajednici dodatno obezbeđuju i obogaćuju milje istraživanja i obrazovanja. Zajedništvo istraživanja i obrazovanja je osnovni princip aktivnosti Fakulteta, a sloboda i različitost mišljenja glavna vrednost ove akademske sredine. Fakultet je mesto gde se međusobno sreću tradicija i savremene ideje, odnosno teorija i praksa.

Studijski programi

Studijski programi koji se mogu pohađati na fakultetu: 

 • Inženjerski menadžment (OAS/MAS)
 • Menadžment u medijima (OAS)
 • Poslovna ekonomija (OAS/MAS)
 • Menadžment u IT-ju (OAS)
 • Menadžment u zdravstvu (MAS)
 • Menadžment javnih nabavki (MAS)
 • Poslovni menadžment (DAS)

Osnovne akademske studije

1. Inženjerski menadžment

Studijski program Inženjerski menadžment je koncipiran tako da budućim menadžerima, kroz četvorogodišnje studije, obezbeđuje bazičan fond znanja iz oblasti inženjerskog menadžmenta koji obuhvata kako modele inženjerskih pristupa, tako i izbor različitih strategija podržanih jakom i pouzdanom informacionom osnovom, vezanom za oblast inženjerstva.

Program takođe podrazumeva sticanje kompetencija u oblasti planiranja, organizovanja, vođenja, nadzora i upravljanja segmentima preduzeća i preduzećima u celini. Studenti razvijaju kompetencije koje će popuniti prazninu u obrazovnim profilima koji nedostaju organizacijama u svim područjima delatnosti srpske privrede i društva. Program je fokusiran na razumevanje inženjerskih aktivnosti, kreiranje i primenu inženjerske strategije, kreiranje inženjerskih operacija i procesa i razumevanje široke odgovornosti inženjerskog menadžmenta.

2. Poslovna ekonomija

Osnovna svrha ovog studijskog programa osnovnih akademskih studija jeste obrazovanje visokostručnih kadrova, diplomiranih ekonomista iz oblasti poslovne ekonomije uz primenu aktuelnih znanja i metoda i korišćenja savremene tehnologije.

Opšti cilj studijskog programa je obrazovanje diplomiranih ekonomista, osposobljenih da usvojena znanja povezuju i sintetizuju u cilju rešavanja konkretnog problema u oblasti ekonomije, koji su usvojili principe profesionalne etike u svojoj struci i osposobljeni za praćenje novina u struci, komunikaciju i saradnju sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

3. Menadžment u medijima

Studijski program Menadžment u medijima je usklađen sa svetskim savremenim tokovima medijske struke, kao i sa savremenim tendencijama u okviru komunikacionih procesa, te je kao takav uporediv sa sličnim obrazovnim institucijama u svetu i u Evropi.

Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje studenata za upravljanje i organizaciju medijskih preduzeća i sistema, planiranje i realizaciju projekata u kulturi i medijima, usvajanje znanja iz oblasti masovnih komunikacija, kreativne digitalne medijske produkcije, komunikacije putem Interneta i društvenih mreža i upravljanje medijskim sadržajima.

4. Menadžment u informacionim tehnologijama

Studijski program Menadžment u informacionim tehnologijama predstavlja interdisciplinarne osnovne akademske studije. Interdisciplinarnost se ogleda u tome što su studije sačinjene od disciplina inženjerskog, menadžerskog i od disciplina informatičkog profila. Osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata u oblasti inženjerskog menadžmenta i informacionih tehnologija radi sticanja znanja i sposobnosti celovitog razumevanja procesa upravljanja informacionim tehnologijama na principima inženjerstva i strateškog promišljanja.

Master akademske studije

1. Inženjerski menadžment

Osnovna svrha ovog studijskog programa master akademskih studija jeste obrazovanje studenata za profesiju menadžera u skladu sa potrebama društva i treba da omogući studentima svrsishodno povezivanje tehničkih znanja sa ekonomskim kriterijumima uspešnosti, efikasnim korišćenjem svih raspoloživih resursa i stalno unapređenje kvaliteta svih poslovnih procesa kako bi ih osposobili za preuzimanje  rukovodeće pozicije u praksi.  Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih veština za oblast inženjerskog menadžmenta.

Ishod procesa učenja je proširivanje i produbljivanje znanja koja su studenti stekli na osnovnim studijama, kao i osposobljavanje studenata za trajno usvajanje novih znanja i tehnologija, potrebnih za rešavanje problema iz najsloženijih područja inženjerskog menadžmenta. Osim toga, studiranjem se razvijaju i menadžerske veštine, zatim sposobnosti strukturnog i kreativnog razmišljanja koje vodi delotvornoj metodologiji rada i razvoja organizacije, sposobnost samostalnog i timskog rada, kao i sposobnosti donošenja poslovnih odluka na svim nivoima odlučivanja.

2. Poslovna ekonomija

Svrha studijskog programa master akademskih studija Poslovna ekonomija je obrazovanje master ekonomista u oblasti poslovne ekonomije, koje obezbeđuje produbljivanje postojećih i usvajanje novih kvalitetnih znanja u sledećim oblastima: poslovne strategije, korporativnih finansija, strategijskog marketinga, upravljanja inovacijama, strategijskog menadžmenta ljudskih resursa, korporativnog upravljanja idr. kao i da osposobi studente za samostalni studijski istraživački rad iz oblasti poslovne ekonomije.

Predmeti na ovom studijskom programu su stručno odabrani tako da njihovom obradom i savladavanjem studenti postaju sposobni da učestvuju u rešavanju praktične problematike poslovnih, organizacionih, finansijskih, inovativnih, marketing i menadžment procesa u okviru poslovnih sistema, da svoja znanja i veštine inkorporiraju u timski rad na praćenje i primenu novih naučnih otkrića u ovoj oblasti.

3. Menadžment u zdravstvu

Svrha studijskog programa Menadžment u zdravstvu master akademskih studija jeste da obezbedi kvalitetno akademsko obrazovanje u oblasti menadžmenta u zdravstvu i osposobi studente da budu spremni da adekvatno primene usvojena znanja, veštine i tehnike neophodne za povećanje efektivnosti, efikasnosti i unapređenje kvaliteta, na personalnom planu, na nivou zdravstvenih institucija i celokupnog sistema zdravstvene zaštite.

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje savremenih kadrova – menadžera ovog profila po visokim međunarodnim standardima i odražava promene u oblasti savremenog menadžmenta u zdravstvu, javnog zdravlja, medicinskog prava i etike, zdravstva i zdravstvenih sistema, ekonomike, organizacije i finansiranja u zdravstvu, razvoj preduzetničkog menadžmenta u zdravstvu u našoj zemlji i okruženju.

4. Menadžment javnih nabavki 

Svrha studijskog programa master akademskih studija Menadžment javnih nabavki je obrazovanje master menadžera u oblasti menadžmenta i biznisa, koje obezbeđuje produbljivanje postojećih i usvajanje novih kvalitetnih znanja u sledećim oblastima: menadžmenta javnih nabavki, strategija javnih nabavki, finansija javnih nabavki, pravne regulative vezano za javne nabavke, etike u javnim nabavkama, javnog i privatnog partnerstva idr. kao i da osposobi studente za samostalni studijski istraživački rad iz oblasti poslovne ekonomije.

Doktorske akademske studije

Poslovni menadžment

Svrha studijskog programa doktorskih studija je razvoj nauke u oblasti menadžmenta i biznisa i kritičkog mišljenja i obrazovanje visokokompetentnih kadrova – doktora nauka u oblasti menadžmenta i biznisa, osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja u oblasti poslovnog menadžmenta, razvijaju nove tehnologije i postupke koji doprinose opštem razvoju društva, i kritički procenjuju druga istraživanja, koji su kompetentni za rad i delovanje u visokoškolskim ustanovama, institutima, privrednim organizacijama, inovacionim centrima, javnom sektoru.

Kompetencije stečene savladavanjem studijskog programa omogućavaju studentima dalji profesionalni razvoj u nauci, obrazovanju, privredi i javnom sektoru.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog