Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet za poslovne studije - Vršac

O Fakultetu

Fakultet za poslovne studije Vršac deo je Megatrend Univerziteta.

Fakultet za poslovne studije nudi savremeni sistem studiranja; studenti stiču znanja i sposobnosti da se uključe u procese ubrzanog tehnološkog razvoja i brzih promena poslovnih metoda, postupaka i organizacije privrednih aktivnosti, i u tom kontekstu organizuju i realizuju poslove koji ostvaruju maksimizaciju profita. Studenti ovladavaju primenom naučnih i stručnih dostignuća za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka u komercijalnim, finansijskim, računovodstvenim, marketinškim i drugim funkcijama poslovanja preduzeća.

Fakultet za poslovne studije u Beogradu je akreditovan i sastavni je deo sistema visokog obrazovanja Republike Srbije.

Ciljevi Fakulteta za poslovne studije su da studenti steknu osnovna teorijska i praktična znanja o poslovnoj ekonomiji i poslovanju preduzeća; upoznaju se sa temeljnim teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomike poslovanja, računovodstva, finansija i bankarstva; analitički rešavaju poslovne probleme i osposobe se u oblasti upravljanja poslovanjem preduzeća.

Studijski programi

Na Fakultetu za poslovne studijeizvode se sledeći akreditovani akademski studijski programi:

Osnovne akademske studije Poslovna ekonomija

Program osnovnih akademskih studija – Poslovna ekonomija, utemeljen na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke u domaćim i međunarodnim okvirima, predstavlja odgovor na dinamične promene u poslovnom okruženju – potrebe za novim komeptencijama, znanjima i veštinama. Program studentima pruža mogućnost sticanja teorijskih znanja i veština koja su aplikativna u poslovnoj praksi kako domaćih, tako i stranih preduzeća.

Svrha programa osnovnih akademskih studija – Poslovna ekonomija je osposobljavanje studenata za samostalan rad u prepoznatljivim i jasnim profesijama i zanimanjima u oblasti ekonomske struke. Programom se osposobljavaju studenti za izvršavanje konkretnih radnih zadataka u svim poslovnim funkcijama – finansijama, računovodstvu, planu i analizi, nabavci, prodaji, marketingu, logistici i drugim funkcijama.

Pored osposobljavanja studenata za rad u raznim profesijama i zanimanjima ekonomske struke, savremeno poslovno okruženje nameće ekonomistima neophodnost poznavanja i drugih oblasti kao što su informatika i informacioni sistemi, pravo, matematika, statistika, strani jezik, kao i sociološke nauke. Ova znanja olakšavaju savladavanje kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja i analize podataka za potrebe donošenja odluka kojim se rešavaju operativni i taktički problemi i identifikuju njihove posledice na poslovanje preduzeća.

Trajanje studija: Četiri godine – osam semestara.

Obim studija: 240 ESPB.

Stečeno zvanje: diplomirani ekonomista.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog