Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet za poslovnu ekonomiju - Valjevo

O Fakultetu

Fakultet za poslovnu ekonomiju u Valjevu je deo Megatrend univerziteta.

Fakultet je akreditovana visokoškolska ustanova koja studentima pruža sintezu znanja iz oblasti savremene međunarodne poslovne ekonomije. Studenti upoznaju celovite i praktično primenljive sisteme pojedinih disciplina i oblasti neophodne za sve nivoe projektovanja i odlučivanja u poslovanju.

Diplomirani studenti imaju mogućnost zapošljavanja u širokom spektru institucija: u privatnim, domaćim i stranim firmama i bankama, međunarodnim, ekonomskim i finansijskim organizacijama, javnim telima i državnim organima, diplomatskim predstavništvima, nevladinim institucijama i drugim.

Studiranje na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Valjevo podrazumeva klasičan evropski sistem u kome praksa dominira u odnosu na teoriju. Studentima se ostavlja dovoljno vremena i za obaveze van fakulteta. Široka kompatibilnost programa sa dokumentima Evropske unije (Bolonjska deklaracija) u praktičnom smislu znači da studenti, svojim izborom studiranja na Fakultetu za poslovnu ekonomiju, sebi otvaraju vrata za dalje školovanje, rad kao i rad u inostranstvu. Stečeno teorijsko znanje na Fakultetu, studenti u potpunosti mogu da primene u praktičnim delovima profesije. Na tržište rada dolaze potpuno spremni i osposobljeni – razvijaju se sasvim drugačija znanja, sposobnosti i nivoi samopouzdanja kao i način usmenog i pisanog izražavanja. Velika pažnja se posvećuje analizi slučajeva, rešavanju praktičnih problema, organizovanju radionica i dr. Atmosfera na Fakultetu podstiče motivaciju za učenjem, a mišljenje studenata se uvažava; studenti nisu nebitni. Profesori i asistenti su otvoreni za razgovor, a predlozi studenata, ukoliko su izvodljivi, se prihvataju.

Studijski programi

Studentima su dostupni studijski programi na svim nivoima studija: 

  • Osnovne akademske studije: Međunarodna poslovna ekonomija, Poslovna ekonomija
  • Master studije: Geoekonomske i regionalne studije, Bankarstvo i finansije 
  • Doktorske studije: Zajednički program doktorskih studija ekonomskih nauka. 

Studijski programi su akreditovani kod Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije odnosno KAPK-a (dokumenta dostupna na sajtu FPE).

Osnovne akademske studije Međunarodna poslovna ekonomija

Studijski program Međunarodna poslovna ekonomija je oblik visokog obrazovanja koji nudi primenljiva ekonomska znanja i veštine u praksi međunarodnih i domaćih preduzeća. Program predstavlja odgovor na dinamične promene u međunarodnom poslovnom okruženju, na potrebe za novim kompetencijama, znanjima, ali i veštinama koja se od ekonomista očekuju od strane preduzeća, privrede i državnih institucija. Program je zasnovan na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke kako u međunarodnim tako i domaćim okvirima. Kao takav, doprinosi daljem razvoju ekonomske nauke i struke i jačanju veze obrazovanja i privrede, nauke i prakse između Republike Srbije i ostalih zemalja sveta.

Ciljevi studijskog programa omogućavaju da se kroz kvalitetan naučno-obrazovni proces i uz kvalitetan i kompetentan naučno-nastavni kadar pruže studentima osnovna i specifična znanja koja će im omogućiti da, nakon završenih osnovnih studija, ostvare svoje pojedinačne ciljeve i, istovremeno, otvore vrata za dalji proces naučnog i stručnog usavršavanja u skladu sa Bolonjskim procesom.

Stručni naziv: diplomirani ekonomista

Obim studija: 240 ESPB 

Master akademske studije

Master program Geoekonomske i regionalne studije ima težište na izučavanju makroekonomskih aspekata savremenih međunarodnih ekonomskih odnosa. Program omogućava da se steknu specifične stručne kompetencije u oblasti ekonomije izabranog regiona – Evropske unije, Severne i Latinske Amerike, Rusije i Azije, Bliskog istoka i Severne Afrike.

Master program Bankarstvo i finansije ima za cilj orazovanje i osposobljavanje studenata u oblasti finansija i bankarstva. Program omogućava sticanje znanja i razumevanja teorija i modela savremenih finansija i bankarstva kao i ličnog usavršavanja u oblasti finansija i bankarstva, kako u cilji daljeg napredovanja na doktorskim i ostalim visokostručnim studijskim programima, tako u cilju naučnoistaživačkog rada. Studije traju godinu dana i nose 60 ESPB.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog