Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje 

Prava, bezbednost i menadžment su tri povezane oblasti koje nude raznovrsne karijerne mogućnosti. Pravo pokriva brojne oblasti, kao što su privredno pravo, krivično pravo, radno pravo, međunarodno pravo itd. Bezbednost se odnosi na zaštitu ljudi i imovine od raznih pretnji, kao što su kriminal, terorizam, požari, prirodne katastrofe itd., dok je svrha menadžmenta upravljanje resursima, ljudima i procesima u organizacijama.

Ove tri oblasti se često preklapaju, posebno u kontekstu korporativne bezbednosti i upravljanja rizicima. Na primer, pravna pitanja mogu imati veze sa obezbeđivanjem privatnosti podataka, upravljanjem intelektualnom svojinom i usklađivanjem sa regulatornim zahtevima. Upravljanje rizicima podrazumeva procenu bezbednosnih pretnji i implementaciju odgovarajućih mera za njihovo sprečavanje.

Karijerne mogućnosti za studente prava, bezbednosti i menadžmenta

Nakon završetka ovih studija studenti imaju brojne mogućnosti za profesionalni razvoj. Mogu se zaposliti u različitim industrijama i sektorima (od privatnog do javnog sektora). Studenti koji završe Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki” mogu da se zaposle kao pravnici, menadžeri za bezbednost, konsultanti za upravljanje rizicima, menadžeri ljudskih resursa, istraživači i na mnogim drugim pozicijama. Sada ćemo detaljnije predstaviti neke od ovih karijernih opcija.

Pravnik

Diplomirani pravnici mogu se zaposliti kao pravnici u privatnom ili javnom sektoru. Na primer, mogu raditi kao pripravnici, advokati ili kasnije, sudski savetnici. Njihova zaduženja na ovim pozicijama su savetovanje klijenata, izrada pravnih dokumenata, zastupanje klijenata na sudu i još mnogo toga.

Menadžer bezbednosti

Studenti koji završe fakultet bezbednosti mogu se zaposliti kao menadžeri bezbednosti u različitim sektorima: kao menadžeri za zaštitu na radu u industriji, menadžeri bezbednosti u avio-kompanijama, menadžeri za zaštitu podataka u IT sektoru, menadžeri bezbednosti u bankarskom sektoru ili menadžeri za upravljanje rizicima u kompanijama koje se bave osiguranjem.

Menadžeri za zaštitu na radu u industriji odgovorni su za obezbeđivanje da radni uslovi u fabrikama ili drugim radnim okruženjima budu sigurni i da zaposleni poštuju propise o bezbednosti i zdravlju na radu. Menadžeri bezbednosti u avio-kompanijama odgovorni su za obezbeđivanje sigurnosti putnika i posade, što podrazumeva procenu rizika, razvoj politika i procedura bezbednosti i obuku osoblja. Menadžeri za zaštitu podataka u IT sektoru zaduženi su da obezbede da podaci koje kompanija prikuplja i obrađuje budu sigurni i zaštićeni od bilo kakvog neovlašćenog pristupa ili krađe.

Menadžeri bezbednosti u bankarskom sektoru odgovorni su za zaštitu imovine (uključujući novac i druge vredne predmete), osoblja i klijenata banke. To podrazumeva razvoj politika i procedura za sigurnost i bezbednost, kao i obuku osoblja. Menadžeri za upravljanje rizicima u kompanijama koje se bave osiguranjem zaduženi su za procenu rizika koje ta kompanija preuzima i razvoj strategija za upravljanje tim rizicima.

Nakon što diplomiraju, studenti koji se opredele za ovu oblast studiranja mogu da se zaposle u različitim industrijama i na različitim pozicijama, što im pruža širok spektar mogućnosti za karijerni razvoj. Mnogi od ovih poslova karakteristični su za zahtevne i visoko plaćene industrije, što znači da oni koji se opredele za to mogu očekivati dobru zaradu i brojne prilike za napredovanje.

Zanimljivo je napomenuti da su poslovi u oblasti bezbednosti, posebno oni koji se tiču kibernetičke bezbednosti, sve traženiji, a broj otvorenih pozicija u ovoj oblasti je u porastu. Ovo je još jedan razlog zašto bi studenti trebalo da razmotre studiranje u ovoj oblasti i da iskoriste priliku da steknu znanje i veštine koje će im pomoći da budu konkurentni na tržištu rada.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog