Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju je vodeća nastavna i naučna ustanova u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije u Republici Srbiji koja obrazuje stručnjake za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju koje imaju poremećaje sluha, vida, motoričke i senzomotoričke smetnje i poremećaje, poremećaje ponašanja, teškoće u mentalnom razvoju i poremećaje komunikacije. U okviru svoje matične delatnosti realizuje studijske programe sva tri novoa akademskih studija (osnovne, master i doktorske), a uz to razvija naučnoistraživački i stručni rad.

Misija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju je obezbeđivanje studentima najviših akademskih standarda za obrazovanje i sticanje veština u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije (logopedije, motoričkih smetnji i poremećaja, prevencije i tretmana poremećaja ponašanja, senzomotoričkih smetnji i poremećaja, smetnji i poremećaja vida, smetnji i poremećaja sluha kao i specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju). Poštujući različitosti, negujući saradnju na svim nivoima rada uz implementaciju naučnih i tehnoloških dostignuća, Fakultet je trajno opredeljen da unapređuje kvalitet visokog obrazovanja i doprinosi razvoju društva.

Fakultet kao prva i po svojim studijskim programima jedinstvena visokoškolska ustanova za obrazovanje defektologa i logopeda u Republici Srbiji, ima viziju da zadrži svoju lidersku poziciju na nacionalnom nivou, poveća prepoznatljivost u međunarodnim okvirima i uključi se u jedinstveni sistem evropskog visokog obrazovanja. Uspostavljenim sistemom provere i obezbeđenja kvaliteta kontinuirano unapređuje obrazovni i naučnoistraživački rad. Pored toga, Fakultet uspostavlja saradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu radi razmene znanja i iskustava u cilju unapređenja obrazovne i naučne delatnosti. 

Studijski programi se kontinuirano inoviraju i prilagođavaju potrebama društva uz težnju da se kod studenata razvija istraživačka radoznalost, kreativan i inovativan način razmišljanja. Fakultet je razvio svoju izdavačku delatnost čime obezbeđuje dostupnost udžbenika, praktikuma i monografija studentima, a kao izdavač vodećeg časopisa nacionalnog značaja i suizdavač časopisa nacionalnog značaja omogućava dostupnost najnovijih naučnih i stručnih saznanja široj javnosti. Suština svih delatnosti je ostvarivanje visokih akademskih standarda i aktivno preuzimanje odgovornosti za vlastiti kvalitet rada i napredovanje.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

 • Defektologija
 • Logopedija
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Master akademske studije

 • Defektologija
 • Logopedija
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Doktorske akademske studije

 • Defektologija
 • Logopedija
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog