Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću

O Fakultetu

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Leposaviću, osnovan je kao Fakultet za fizičku kulturu u Prištini („Službeni list SAPK“ br. 28/79), a sa radom je počeo školske 1979/80 godine. Kadrovski i materijalni potencijali korišćeni su sa Smera za fizičku kulturu pri Višoj pedagoškoj školi u Prištini.

Godine 2008. Fakultet za fizičku kulturu promenio je naziv u Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Leposaviću, zaključno sa 01.09.2021. godine, diplomirala su 3.980 studenta. 

Opšti zadatak delovanja Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje je da savremenim programima obrazuje visoko-stručne kadrove prvog, drugog i trećeg nivoa studija u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije; da permanentno projektuje i realizuje naučno istraživačke projekte problema u oblasti fizičkih aktivnosti, da obavlja druge delatnosti za koje je Fakultet akreditovan.

U ostvarivanju osnovnog zadatka Fakultet objedinjuje obrazovni, stručni i naučni rad, kao delove jedinstvenog procesa visokog obrazovanja i time sistematski, neprekidno doprinosi razvoju i unapređivanju nastavne delatnosti, zadovoljenju potreba, zahteva i očekivanja studenata, zaposlenih na Fakultetu, konzumenata i ostalih interesanata u društvenoj zajednici. Prioriteti u radu Fakulteta su ispunjenje opštih zadataka Fakulteta i društveno priznatih rezultata rada, čime se potvrđuje društvena opravdanost postojanja i delovanja Fakulteta.

Misija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću je osiguranje jedne od vodećih pozicija u školovanju kadrova za sport, fizičko vaspitanje i rekreaciju kroz stvaranje visoko-obrazovnog stručnog kadra za profesore. U obavljanju misije Fakultet deluje i doprinosi unapređenju teorije i prakse primene fizičkih aktivnosti i kontinuirano sarađuje sa srodnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, drugim institucijama Univerziteta u Prištini a i inostranim Fakultetima.

Viziju Fakulteta čini perspektivno, atraktivno, savremeno i proverljivo studiranje primenom fizičke aktivnosti u sportu, fizičkom vaspitanju, rekreaciji i kineziterapiji. Fakultet će predstavljati osnovu za edukaciju kadrova pre svega na Kosovu i Metohiji i za raseljena lica sa tih prostora.

Vizija Fakulteta je zauzimanje vodećeg mesta u oblasti obrazovnog i naučnog rada za kadrove za rad u vaspitno-obrazovnim, sportskim i privatnim institucijama u regionu.

Studijski programi

  • OAS Fizičko vaspitanje i sport
  • MAS Fizičko vaspitanje i sport
  • MAS Fizičko vaspitanje, rekreacija i zdravlje

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog