Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za strane jezike
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fakultet za strane jezike deo je prvog privatnog univerziteta u zemlji, Alfa Univerziteta (ranije BK Univerzitet). 

Fakultet za strane jezike se može pohvaliti  studijskim programima koji ispunjavaju najviše standarde, bogatim  bibliotečkim fondom, kao i savremenom nastavnom tehnikom  koja pomaže u edukaciji budućih generacija anglista. Misija Fakulteta za strane jezike je obezbeđivanje visokokvalitetnog stručnog kadra - filologa anglista. 

Cilj prvog privatog Fakulteta za strane jezike u Srbiji jeste obrazovanje stručnjaka iz oblasti stranih jezika. Pored visokih akademskih standarda, Fakultet obezbeđuje intenzivno praktično obučavanje u pravcu različitih jezičkih kompetencija. Profil savremenog filologa zahteva znanje poslovnih stranih jezika, veštinu prevođenja, stručan rad u školi - sve to čini sastavni deo programa studija ovog Fakulteta.

Studijski programi

U okviru fakulteta aktivno se izvodi nastava na sledećim studijskim programima:

 • OAS: Anglistika
 • MAS: Anglistika - Lingvistika
 • MAS: Anglistika - Književnost 

1. OAS: Anglistika

NAUČNA, STRUČNA ILI UMETNIČKA OBLAST: Filološke nauke
VRSTA STUDIJA: Osnovne akademske studije
OBIM STUDIJA STUDIJA IZRAŽEN ESPB BODOVIMA: 240
STRUČNI NAZIV: Diplomirani filolog
DUŽINA STUDIJA: 4 godine (8 semestara)

Akreditovani studijski program OAS Anglistika izvodi se na Fakultetu za strane jezike. Struktura i sadržaj programa su usklađeni prema standardima Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i Nacionalnog Saveta za visoko obrazovanje, kao i prema međunarodnom standardu i Zakonom o visokom obrazovanju.

Nakon pohađanja studijskog programa Osnovnih akademskih studija Anglistika, odnosno uspešnog savladavanja svih obaveza i sticanja 240 ESPB, student stiče zvanje diplomirani filolog. Ovakvo zvanje podrazumeva sticanje potrebnih znanja i veština za obavljanje poslova u domenu obrazovanja, kulture, izdavaštva, prevodilaštva, odnosa sa javnošću, naročito u međunarodnoj komunikaciji i svim oblastima koje zahtevaju profesionalni profil stručnjaka za engleski jezik, književnost i kulturu.

Svrha studijskog programa, dakle, jeste obrazovanje nastavnika engleskog kao stranog jezika, a isto tako i stručnjaka koji su osposobljeni za rad u različitim institucijama obrazovanja, kulture i privrede.

Ciljevi studijskog programa su:

 • Razvijanje jezičkih veština i kompetencija studenata u engleskom kao stranom jeziku do nivoa C1/C2 (Samostalni nivo ili kompetencija efektivne operativnosti/Master/proficiency), uključujući ne samo kompetencije u domenu izgovora, gramatike, vokabulara, razumevanja, govorenja, čitanja i pisanja, već i upotrebe jezika, pragmatske i komunikativne kompetencije, te kulturne kompetencije u najširem smislu, uz razumevanje različitih jezičkih stilova i varijeteta;
 • Sticanje znanja i usvajanje kompetencija za upotrebu engleskog jezika kao poslovnog ili jezika različitih struka; 
 • Sticanje opštih znanja o pedagoškim, psihološkim i didaktičkim teorijama i načinima njihove primene u neposrednom profesionalnom okruženju;
 • Sticanje osnovnih teorijsko-metodoloških, istorijskih i stručnih znanja iz oblasti anglofonih književnosti – upoznavanje sa društveno-istorijskim, materijalnim i ideološkim pretpostavkama književnih pravaca, stilskim i žanrovskim strukturama i specifičnostima anglofonih književnosti;
 • Sticanje znanja i veština iz još jednog stranog jezika (španskog), najmanje na nivou kompetencije A2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Studijski program Osnovnih akademskih studija Anglistika usklađen je po strukturi, opštim ciljevima i orijentaciji, kao i po područjima proučavanja i specifikacijama predmeta, sa velikim brojem akreditovanih programa na području Evrope. Za realizaciju ovog studijskog programa obezbeđeno je nastavno osoblje sa potrebnim naučnim i stručnim kvalifikacijama.

2. MAS: Anglistika - Lingvistika

NAUČNA, STRUČNA ILI UMETNIČKA OBLAST: Filološke nauke
VRSTA STUDIJA: Master akademske studije
OBIM STUDIJA STUDIJA IZRAŽEN ESPB BODOVIMA: 60
STRUČNI NAZIV: Master filolog
DUŽINA STUDIJA: 1 godina (2 semestara)

Akreditovani master studijski program ANGLISTIKA – LINGVISTIKA je usaglašen sa obrazovnim sistemom Republike Srbije i sa odgovarajućim akreditovanim evropskim i međunarodnim programima. Master akademske studije anglistike – lingvistika traju godinu dana, odnosno dva semestra. Po završetku akademskih studija drugog stepena studenti stiču zvanje master filolog. Bodovna vrednost ovih studija je 60 bodova po evropskom sistemu prenošenja bodova, ili 30 po semestru.

Master akademske studije anglistike realizuju se kroz različite tipove aktivne nastave, predavanja i vežbe, konsultativni i mentorski rad, seminare i samostalni istraživački rad studenata. U toku trajanja predavanja kandidat može da definiše temu za master rad. Naučno-istraživački zadaci iz prvog i drugog semestra mogu da budu integrisani u master rad.

Ovaj studijski program ima dvostruku svrhu. Sa jedne strane, on studentima pruža mogućnost da steknu dodatna stručna znanja i veštine koja će im omogućiti uspešnije obavljanje poslova za koje su se obrazovali na osnovnim studijama – u oblasti obrazovanja (nastavno nastavničko zvanje u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i stručno zvanje nastavnika stranog – engleskog – jezika na nematičnim fakultetima), kulture, izdavaštva, prevodilaštva, odnosa sa javnošću, naročito u međunarodnoj komunikaciji, i svim oblastima koje zahtevaju profesionalni profil stručnjaka za engleski jezik. S druge strane ovaj program pruža i temeljno obrazovanje za naučno-istraživački rad i pruža neophodna znanja i veštine onim studentima koji će se opredeliti za akademsku karijeru i naučni rad.

Obrazovni program na master akademskim studijama anglistike sadržajem i strukturom usklađen je sa sličnim obrazovnim profilima u Evropi, i omogućava studentima da steknu adekvatna naučna, stručna i metodološka znanja i veštine. Program je celovit, sveobuhvatan i po svom sadržaju predstavlja nadogradnju programa osnovnih akademskih studija anglistike na Fakultetu za strane jezike Alfa BK univerziteta.

3. MAS: Anglistika - Književnost

NAUČNA, STRUČNA ILI UMETNIČKA OBLAST: Filološke nauke
VRSTA STUDIJA: Master akademske studije
OBIM STUDIJA STUDIJA IZRAŽEN ESPB BODOVIMA: 60
STRUČNI NAZIV: Master filolog
DUŽINA STUDIJA: 1 godina (2 semestara)

Akreditovani master studijski program ANGLISTIKA – KNJIŽEVNOST je usaglašen sa obrazovnim sistemom Republike Srbije i sa odgovarajućim akreditovanim evropskim i međunarodnim programima. Master akademske studije Anglistika – književnost traju 1 godinu (2 semestra) i vrednovane su sa 60 ESPB. Po završetku akademskih studija drugog stepena studenti stiču zvanje master filolog.

Master akademske studije anglistike realizuju se kroz različite tipove aktivne nastave, predavanja i vežbe, konsultativni i mentorski rad, seminare i samostalni istraživački rad studenata. U toku trajanja predavanja kandidat može da definiše temu za master rad. Naučno-istraživački zadaci iz prvog i drugog semestra mogu da budu integrisani u master rad.

Predmetno-specifične kompetencije koje stiču studenti ovog studijskog programa su:

 • Osposobljenost da obavlja posao saradnika iz oblasti engleske književnosti na matičnom fakultetu (uz ispunjen dodatni uslov – upisane doktorske studije).
 • Osposobljenost da se bavi književnom kritikom.
 • Osposobljenost da se bavi poslovima u izdavaštvu.
 • Osposobljenost da obavlja poslove u sferi medija (u časopisima, novinama, medijskim kućama).
 • Osposobljenost da se bavi kulturnim delatnostima (kulturni radnik i saradnik u različitim kulturnim institucijama i organizacijama).
 • Osposobljenost da radi kao saradnik u bibliotekama, arhivima i naučnim institutima.
 • Osposobljenost da učestvuje u naučnim projektima.
 • Osposobljenost da radi na izradi stručnog i nastavnog materijala za nastavu u osnovnim i srednjim školama.

Studijski program master akademskih studija anglistike – književnost na Alfa BK univerzitetu formiran je u skladu sa savremenim svetskim tokovima i stanjem struke u oblasti proučavanja angloameričke književnosti i usaglašen sa programima master akademskih studija na inostranim visokoškolskim ustanovama u okviru evropskog obrazovnog prostora, a i šire. Program je celovit, sveobuhvatan i po svom sadržaju predstavlja nadogradnju programa osnovnih akademskih studija anglistike na Alfa BK univerzitetu.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog