Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet zaštite na radu u Nišu
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje


O Fakultetu

Mnogo pre drugih u našoj zemlji, zaposleni u Zajednici zavoda za zaštitu na radu u Nišu su bili svesni da su stručnjaci najodgovorniji za rešavanje problema u radnom okruženju i usmeravanje ka bezbednoj, a ne samo profitabilnoj tehnologiji. Primarni cilj bio je zaštita čoveka u radnom i životnom okruženju.

Sredinom šezdesetih godina prošlog veka, na inicijativu Zajednice zavoda za zaštitu na radu u Nišu i privrede grada, započeto je školovanje kadrova za zaštitu na radu u trajanju od dve godine na Odseku zaštite na radu Više mašinske škole u Nišu. Inicijativa prvih inženjera zaštite na radu nije ostala bez rezultata, ali brz razvoj nauke i tehnike doveo je do pojave novih opasnosti po život i zdravlje radnika.

Suočeni sa činjenicom da neće biti moguće otklanjanje uzroka postojećih opasnosti u radnom okruženju ili sprečavanje nastanka novih opasnosti koje prate nove tehnologije bez obuke visokostručnog kadra iz oblasti zaštite na radu, pokrenuta je inicijativa za osnivanje posebne visokoškolske ustanove od strane Zajednice zavoda za zaštitu na radu i privrede grada. Jula 1968. godine, Skupština SR Srbije razmatrala je predlog i donela odluku o osnivanju Odseka zaštite na radu u okviru tadašnjeg Tehničkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Današnji Fakultet zaštite na radu nastao je, kao i čitav Univerzitet u Nišu, iz potrebe pojedinih privrednih grana i društvenih delatnosti regiona i šire društvene zajednice. Šezdesetih godina, Niški univerzitet činili su Tehnički, Pravno-ekonomski i Medicinski fakultet, koji su se razvijali zahvaljujući angažovanju najstručnijih kadrova iz privrede u izvođenju nastave i vežbi. Laboratorije preduzeća su ustupljene za vežbe i naučno-istraživački rad, a formirane su i nove zajedničke laboratorije.

Ubrzo nakon osnivanja Odseka zaštite na radu, tokom 1972/73. godine, došlo je do transformacije Tehničkog fakulteta, izdvajanja Elektronskog, Mašinskog i Građevinskog fakulteta. Postavilo se pitanje budućnosti Odseka zaštite na radu, ali je procenjeno da ne postoje uslovi za njegovo osamostaljivanje, pa ostaje u sastavu Građevinskog fakulteta. Međutim, već naredne godine, 14. jula 1972. godine, odlukom Skupštine Socijalističke Republike Srbije, Odsek zaštite na radu izdvaja se iz sastava Građevinskog fakulteta i postaje samostalna obrazovno-naučna institucija.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

 • Zaštita na radu
 • Zaštita životne sredine
 • Zaštita od požara

Master akademske studije

 • Inženjerstvo zaštite na radu
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Inženjerstvo zaštite od požara
 • Upravljanje vanrednim situacijama
 • Menadžment zaštite sredine

Doktorske akademske studije

 • Inženjerstvo zaštite na radu
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog