Prijemni.rs
Maturang
 • Filološki fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


 Filološki fakultet

O fakultetu

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu najstariji je i najveći fakultet te vrste ne samo u Srbiji, već i u čitavom regionu. Na njemu se, pored izučavanja srpskog jezika i književnosti, može studirati i preko trideset stranih jezika, opšta književnost, opšta lingvistika i bibliotekarstvo sa informatikom.

Na Filološkom fakultetu trenutno studira preko 9000 studenata sa kojima radi preko 400 nastavnika i saradnika. Zajedno, oni čine aktivnu i vitalnu akademsku zajednicu unutar koje se, pored nastavnih i istraživačkih, odvijaju i brojne druge aktivnosti (kulturno-umetničke, sportske, i sl.).

Nastava na fakultetu organizovana je na sva tri nivoa akademskih studija: na osnovnim, master i doktorskim studijama.

 

Studijski programi

Na osnovnim akademskim studijama akreditovana su četiri studijska programa:

 

Filološki fakultet

Informacije o katedrama

Statut Fakulteta, donet 1999. i potvrđen 2000. godine, predviđa postojanje 15 samostalnih katedara.

Važan nastavno-naučni nukleus čini Seminar za društvene nauke, koji obuhvata opšte predmete (filozofiju, psihologiju, kulturologiju), obavezne u nastavi na svim studijskim grupama.

Katedre: 

 • Katedra za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima;
  • Srpski jezik
  • Bugarski jezik
  • Slovenački jezik
 • Katedra za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima;
 • Katedra za opštu književnost i teoriju književnosti;
 • Katedra za slavistiku;
  • Ruski jezik
  • Poljski jezik
  • Češki jezik
  • Slovački jezik
  • Ukrajinski jezik
 • Katedra za anglistiku;
 • Katedra za germanistiku;
  • Nemački jezik
  • Skandinavski jezici
  • Holandski jezici
 • Katedra za romanistiku;
  • Francuski jezik
  • Rumunski jezik
 • Katedra za iberijske studije;
 • Katedra za italijanistiku;
 • Katedra za orijentalistiku;
  • Arapski jezik
  • Turski jezik
  • Japanski jezik
  • Kineski jezik
 • Katedra za bibliotekarstvo i informatiku;
 • Katedra za opštu lingvistiku,
 • Katedra za neohelenske studije,
 • Katedra za hungarologiju,
 • Katedra za albanologiju. 

Filologija ima važan uticaj na razumevanje jezika, kulture i istorije drugih naroda. To je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem jezika i književnosti. Filolozi proučavaju različite aspekte jezika, kao što su njegova struktura, istorija, varijacije i razvoj, i njegovu upotrebu u različitim kontekstima i kulturama. Osim jezika, proučavaju i književnost kako bi sagledali važnost književnih dela, autora i konteksta u kojem su dela nastala. Proučavanjem jezika i književnosti različitih naroda filolozi mogu bolje razumeti druge kulture i doprineti razvoju komunikacije, razumevanja i saradnje među ljudima. Stoga oni igraju ključnu ulogu u prevođenju i tumačenju književnih dela i drugih tekstova na različitim jezicima.

Studiranje filologije je pravi izbor za ljubitelje pisane reči. Studenti imaju predmete iz različitih oblasti, kao što su gramatika, fonetika, leksikologija, pragmatika, književna teorija i analiza književnih dela. Stoga studenti Filološkog fakulteta imaju širok spektar mogućnosti kada je reč o izboru karijere. Osim tradicionalnih profesija u oblasti nastave, prevođenja, književnosti i novinarstva, postoji i mnogo inovativnih i perspektivnih oblasti koje su se pojavile u poslednjih nekoliko godina i koje zahtevaju izučavanje iz ugla jezika i kulture.

Karijerne mogućnosti za filologe

U nastavku se nalazi lista sa deset inovativnih zanimanja kojima se studenti Filološkog fakulteta mogu baviti nakon sticanja diplome.

Specijalista za digitalni sadržaj

Specijaliste za digitalni sadržaj su osobe koje osmišljavaju digitalni sadržaj za kompanije i brendove i upravljaju njime. Ovaj posao zahteva kreativnost, sposobnost pisanja i poznavanje digitalnih kanala za komunikaciju. Na primer, specijalista za digitalni sadržaj može da bude zadužen za osmišljavanje i vođenje društvenih medija za brend, kreiranje digitalnog sadržaja za sajt/blog ili kampanja za oglašavanje na internetu.

Stručnjak za upravljanje društvenim medijima

Upravljanje društvenim medijima postaje sve važnije za brendove i kompanije, a stručnjaci za upravljanje društvenim medijima su osobe koje kreiraju sadržaj na društvenim mrežama za kompaniju ili brend i upravljaju njime. Ovaj posao zahteva kreativnost, dar za pisanje i poznavanje digitalnih kanala za komunikaciju.

Kreativni direktor u reklamnoj agenciji

Kreativni direktor u reklamnoj agenciji je osoba koja kreira koncepte i ideje za oglašavanje i promociju proizvoda i usluga za klijenta. Ovaj posao zahteva kreativnost, veštine pisanja i vizuelne komunikacije, kao i sposobnost upravljanja timom.

Prevodilac za video-igre

Prevodilac za video-igre je osoba koja prevodi dijaloge, uputstva i drugi tekst u video-igri na različite jezike. Ovaj posao zahteva poznavanje jezika, kreativnost i sposobnost prilagođavanja dijaloga i uputstava na način koji je prikladan za određenu kulturu.

Lingvistički inženjer

Lingvistički inženjeri kombinuju svoje znanje jezika i tehnologije kako bi razvili softver za prevođenje, prepoznavanje govora i analizu teksta. Oni razvijaju i primenjuju algoritme za mašinsko prevođenje, prepoznavanje govora i sintaksnu analizu teksta. Ova vrsta posla je često povezana sa istraživačkim i razvojnim sektorima, kao i sa tehnološkim firmama.

Lektor/prevodilac za društvene igre

Na današnjem globalnom tržištu video-igre postaju sve popularnije. Kako bi se prodale u različitim zemljama, potrebno ih je prevesti na lokalni jezik tih zemalja. Lektori i prevodioci za igre su zaduženi za prevođenje igara i prilagođavanje teksta ciljnoj publici. Pored prevođenja, oni mogu raditi i na lokalizaciji igara, što podrazumeva prilagođavanje sadržaja ciljnoj publici.

Edukator za strane jezike

Sve veća globalizacija i povezanost zemalja širom sveta dovode do sve veće potražnje za znanjem stranih jezika. Edukatori za strane jezike su zaduženi za podučavanje stranih jezika u različitim kontekstima, od škola do univerziteta i poslovnog sveta. Oni razvijaju nastavne planove i programe, prilagođavaju ih potrebama učenika i koriste različite metode u nastavi kako bi učenje stranog jezika bilo što efikasnije.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog