Prijemni.rs
Maturang
 • Filološki fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu najveći je fakultet u našoj zemlji i jedan od najvećih u ovom delu Evrope. Impozantan broj od preko 8500 aktivnih studenata uspešno prati nastavu na osnovnim, master ili doktorskim studijama. U nastavu je uključeno preko 50 predavača iz inostranstva, kao i veliki broj bilingvalnih nastavnika i lektora. Takođe, Filološki fakultet uspešno sarađuje sa preko 200 univerziteta iz Evrope i sveta. Nastava se odvija na preko 1400 obaveznih i izbornih predmeta na osnovnim studijama, i na trocifrenom broju predmeta na master i na doktorskim studijama, što omogućuje studentima svih nivoa studija da se što kvalitetnije obrazuju, prošire i prodube znanja, jer u širokom spektru disciplina mogu izučavati one koje ih najviše privlače.

Od samih početaka modernog institucionalizovanog školstva u Srbiji – od osnivanja Univerziteta u Beogradu 1808. godine, bila je zastupljena filologija, a 1844. godine na tadašnjem Liceju uvedene su posebne filološke discipline. Pored nastave srpskog, izvodila se nastava iz stranih jezika, i vremenom, kako se Univerzitet razvijao, rastao je i broj stranih jezika koji su se izučavali, kao i književnosti i kultura. Danas se na Filološkom fakultetu izvodi nastava iz preko 30 stranih jezika, a pored srpskog i stranih jezika, književnosti, kultura, izučavaju se lingvističke discipline, opšta književnost i teorija književnosti, bibliotekarstvo i informatika. Pri Fakultetu uspešno deluju Međunarodni slavistički centar, Ruski centar, Centar Kamoiš, Centar Konfucije i Centar za srpski jezik kao strani.

Studijski programi

U okviru fakulteta postoji 16 katedri sa različitim studisjkim programima: 

1. Srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima

 • Srpski jezik i književnost
 • Bugarski jezik, književnost, kultura

2. Srpska književnost sa južnoslovenskim književnostima

 • Srpska književnost i jezik
 • Srpska književnost i jezik sa komparatistikom

3. Opšta književnost i teorija književnosti

 • Opšta književnost i teorija književnosti

4. Opšta lingvistika

 • Opšta lingvistika sa stranim jezikom
 • Lektorat za slovenački

5. Slavistika

 • Ruski jezik, književnost, kultura
 • Poljski jezik, književnost, kultura
 • Češki jezik, književnost, kultura
 • Slovački jezik, književnost, kultura
 • Ukrajinski jezik, književnost, kultura
 • Lektorat za beloruski jezik

6. Anglistika

 • Engleski jezik, književnost, kultura

7. Germanistika

 • Nemački jezik, književnost, kultura
 • Skandinavski jezici, književnosti, kulture
 • Holandski jezik, književnost, kultura

8. Romanistika

 • Francuski jezik, književnost, kultura
 • Rumunski jezik, književnost, kultura

9. Italijanistika

 • Italijanski jezik, književnost, kultura

10. Orijentalistika

 • Arapski jezik, književnost, kultura
 • Turski jezik, književnost, kultura
 • Japanski jezik, književnost, kultura
 • Kineski jezik, književnost, kultura
 • Lektorat za azerbejdžanski jezik
 • Lektorat za korejski jezik
 • Lektorat za persijski jezik

11. Iberijske studije

 • Španski jezik, književnost, kultura

12. Neohelenske studije

 • Grčki jezik, književnost, kultura

13. Albanologija

 • Albanski jezik, književnost, kultura

14. Hungarologija

 • Mađarski jezik, književnost, kultura

15. Bibliotekarstvo i informatika

 • Bibliotekarstvo i informatika

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog