Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Pedagogija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost, Psihologija,

Gradovi: Kosovska Mitrovica

Osnovne akademske studije pedagogije usmerene su na sticanje znanja i razvijanje sposobnosti i veština neophodnih za profesionalni rad budućih pedagoga u različitim oblastima, kao i za dalje obrazovanje i permanentno stručno usavršavanje. Ciljevi osnovnih akademskih studija pedagogije jesu: ovladavanje osnovnim pojmovima iz sociologije i srodnih disciplina; osposobljavanje za razumevanje pedagoških pojava u svetlu istorijskih i savremenih teorija i koncepcija; osposobljavanje da se opišu najvažnije pedagoške pojave i problemi, da se klasifikuju i povežu sa srodnim problemima i pojavama; specijalizacija i produbljivanje znanja iz posebnih oblasti pedagogije (pedagoških disciplina); osposobljavanje za kritičko i praktično sagledavanje procesa i aktera funkcionisanja vaspitno- obrazovnog procesa i društvenih promena; ovladavanje osnovnim metodama koje se primenjuju u pedagoškim naukama i, posebno, pedagogijio; osposobljavanje za samostalno proširivanje svojih znanja i prenošenje drugima.

Predmeti su podeljeni četiri grupe, i to: opšte-obrazovni, teorijsko-metodološki, naučno-stručni i stručno-aplikativni. Jedan broj predmeta je obavezan, dok na svakoj godini studija postoje blokovi izbornih predmeta, između kojih student bira po jedan. Savladavanjem studijskog programa pedagogije student stiče sledeće opšte sposobnosti: analize i sinteze pedagoških pojava, kao i predviđanja rešenja pedagoških problema i njihovih posledica; ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja pedagoške stvarnosti; razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa pedagoške stvarnosti; primene znanja u istraživačkoj, pedagoškoj i savetodavnoj praksi; razvoja komunikacionih sposobnosti i saradnje sa užim pedagoško- andragoškim i međunarodnim okruženjem; profesionalnu etiku. Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti: temeljnog poznavanja i razumevanja pedagogije kao naučne discipline; rešavanja konkretnih pedagoških i istraživačkih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka i znanja potrebna da se zaključci prezentuju stručnoj i naučnoj javnosti; povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti pedagogije i srodnih disciplina i njihove primene; praćenja i primene novina u struci; razvoja veština i spretnosti u upotrebi znanja u oblasti pedagogije; upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima u oblasti pedagogije.

 

Preuzmite raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog