Prijemni.rs
Maturang
  • Kako (is)koristiti biblioteke


Ubrzo nakon početka školske godine biće nam, iz nekoliko razloga, potrebne biblioteke. Najpre, da pozajmimo knjige koje su navedene u literaturi za ispite, potom one koje nam trebaju za pisanje seminarskih radova, biblioteke (sa ili bez čitaonice) su odlične za korisno provedeno vreme dok čekamo predavanja, u njima učimo, a neke imaju i odlične nove knjige (čak i beletristiku) do kojih se u gradskim biblioteka teže dolazi...

Biblioteka

Važno je znati da niste ograničeni samo na lokalnu biblioteku u vašem gradu kao ni na biblioteku na vašem fakultetu. Vrata većine drugih biblioteka, svakog radnog dana i po ceo dan, otvorena su za sve građane naročito za studente.

U Novom Sadu postoji Centralna biblioteka Univerziteta u Novom Sadu, koja raspolaže bogatim knjižnim fondom, raznim publikacijama, časopisima... Na sajtu (www.uns.ac.rs) je spisak svih bilioteka kao i kontakti i uputstva. Na Filozofskom fakultetu postoje i seminarske biblioteke, za svaku katedru posebno, kao i na Prirodno-matematičkom fakultetu gde svaki departman ima svoju biblioteku. Biblioteka Tehnološkog fakulteta radi čak i vikendom i to do 23 sata!

Biblioteka Matice srpske (www.bms.ns.ac.rs) je dobro uređena, nudi postupnost, strpljenej i dobar rad. U njoj „nema šta nema“ i lepo je mesto za učenje, čitanje, izučavanje...

U Beogradu na Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ (www.unilib.rs) postoji studentska čitaonica, e-čitaonica, digitalna čitaonica, Frankofoni centar za univerzitetsku uspešnost, čitaonica periodike, čitaonica Austrijske biblioteke, Centar za studente sa hendikepom, Centar za digitalizaciju, Internet centar sa besplatnim internetom... Neki studenti teško podnose apsolutnu tišinu u čitaonicama i lakše uče kada u okolini imaju i neki „ometajući faktor“. Za sve koji spadaju u ovu grupu, čitaonica u suterenu predstavlja idealno okruženje. Obezbeđeni su priključci za struju i bežični internet, tako da je moguće koristiti i laptop u toku učenja. Studentska čitaonica „Endrju Karnegi” otvorena je do 23 časa! Garderoba, na samom ulazu u biblioteku, vremenom je dobila funkciju pravog info-pulta. Pored čuvanja ličnih stvari koje ne mogu da se unesu u čitaonice, nasmejano osoblje je tu da rezerviše mesto u čitaonici i uputi korisnike u pravom smeru. Inače, priča se da, ako garderober poželi studentu sreću na ispitu, on sigurno polaže. Korisnici Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” mogu da pozajmljuju publikacije i koriste ih u čitaonicama, i van Biblioteke. U odnosu na vrstu građe i kategoriju članstva, publikacije se mogu zadržati u određenom vremenskom periodu u čitaonici ili van nje.

Univerzitet u Nišu u svom sastavu ima 13 fakulteta. Univerzitetska biblioteka "Nikola Tesla" u Nišu www.ubnt.ni.ac.rs je naučna biblioteka, čiji fond pokriva potrebe svih studijskih grupa. Tokom godina, od klasične biblioteke prerasla je u najznačajniji i najmoderniji informaciono-dokumentacioni centar. Mada je prevashodno namenjena studentima i istraživačima, Biblioteka je otvorena i za sve ostale građane. Korisnicima je na raspolaganju i preko 100 mesta za rad u četiri klasične i jednoj internet čitaonici.

Naravno, i na sajtu Univerzitetske biblioteke u Kragujevu (www.ub.kg.ac.rs) nalazi se adresar svih fakultetskih biblioteka, rubrika „pitaj bibliotekara“...

Sve biblioteke imaju prezentacije na internetu, kontakt mejl i uputstva za poručivanje publikacija, elektronske kataloge, baze podataka...

I zato, znajte da niste ograničeni samo na jednu, vašu, prvu biblioteku, već i sve ostale koje postoje u našoj zemlji, ali i šire, ali o tome nešto kasnije...


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: