Prijemni.rs
Maturang
 • Medicinski fakultet u Nišu
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje


O Fakultetu

Medicinski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova sa visokim renomeom u Republici Srbiji. Tome su doprineli nastavnnici i saradnici svojim stručnim, naučnim i pedagoškim kvalitetima, ali i sami studenti koji svojim znanjem afirmišu Fakultet u zemlji i inostranstvu.

Medicinski fakultet svojim visokospecijalizovanim, multidisciplinarnim i koordinisanim radom doprinosi održavanju zdravlja stanovištva i društvenom blagostanju organizovanjem, sprovođenjem i permanentnim unapređivanjem svih vidova i nivoa visokoškolskog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada u oblasti medicinskih nauka i adekvatnim obavljanjem zdravstvene delatnosti u skladu sa visokim nacionalnim i međunarodnim standardima. Fakultet vidi kao svoju misiju služenje opštom dobru društva kroz svoje obrazovne, istraživačke i zdravstvene aktivnosti.

Fakultet je posvećen ciljevima koji podrazumevaju širenje obrazovnih i naučnih iskustava sa posebnim naglaskom na dalji razvoj znanja i sticanje veština koje su aktivnim i informisanim članovima društva neophodne za intelektualno i tehnološko prilagođavanje zahtevima sredine koja je u procesu promena. U narednih deset godina intencija Medicinskog fakulteta biće da  postane deo integrisanog evropskog prostora obrazovanja i istraživanja  u medicini i da bude jedan od dobro oranizovanih  Fakulteta jugoistočne Evrope.

Studijski programi

Osnovne stukovne studije

Osnovne strukovne studije su studije prvog stepena. Na strukovnim studijama izvodi se strukovni studijski program, koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces. Na osnovnim strukovnim studijama ostvareni obim studija iznosi 180 ESP (Evropski Sistem Prenosa) Bodova. Osnovne strukovne studije traju 3 godine (6 semestara). 

Studijski programi:

 • STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR         
 • STRUKOVNI ZUBNI PROTETIČAR
 • STRUKOVNI SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENJER

Specijalističke strukovne studije

Specijalističke strukovne studije su studije prvog stepena po Zakonu o visokom obrazovanju od oktobra 2017. godine. Studijski program specijalističkih strukovnih studija temelji se na potrebama društva za visokoobrazovanim kadrovima koji mogu da prate progresivni razvoj medicinskih nauka. Na specijalističkim strukovnim studijama ostvareni obim studija iznosi 60 ESP (Evropski Sistem Prenosa) Bodova. Studije traju jednu nastavnu godinu, odnosno dva semestra.

Specijalističke strukovne studije daju široku i čvrstu osnovu za javno-zdravstveni rad i lidersku stručnu ulogu u delu zdravstvene zaštite. Studenti na specijalističkim strukovnim studijama - proširuju znanja stečena na osnovnim strukovnim studijama i stiču odgovarajuće kvalifikacije iz oblasti studiranja potrebne za obavljanje specifičnih zadataka u okviru svoje profesije.

Studijski program:

 • SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA

Integrisane akademske studije

Integrisane akademske studije su studije drugog stepena. Zakonom je dozvoljena mogućnost da se studijski programi iz oblasti medicinskih nauka mogu organizovati INTEGRISANO u okviru osnovnih i master akademskih studija. 

U tom slučaju ostvareni obim studija iznosi 360 ESP (Evropski Sistem Prenosa) Bodova, za studijski program MEDICINA (Stručni naziv: DOKTOR MEDICINE) i studijski program STOMATOLOGIJA (Stručni naziv: DOKTOR STOMATOLOGIJE), odnosno 300 ESPB za studijski program FARMACIJA (Stručni naziv: MAGISTAR FARMACIJE).

Studijski programi:

 • MEDICINA
 • STOMATOLOGIJA
 • FARMACIJA

Specijalističke akademske studije

Specijalističke akademske studije su studije drugog stepena po Zakonu o visokom obrazovanju. Studijski program specijalističkih akademskih studija temelji se na potrebama društva za visokoobrazovanim kadrovima koji mogu da prate progresivni razvoj medicinskih nauka. Na specijalističkim akademskim studijama ostvareni obim studija iznosi 60 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) Bodova.

Specijalističke akademske studije traju jednu nastavnu godinu, odnosno dva semestra i imaju najmanje 60 ESPB bodova kada su prethodno završene master akademske studije/integrisane akademske studije.

Studijski program:

 • FARMACIJA (Stručni naziv: SPECIJALISTA FARMACIJE)

Doktorske akademske studije

Na doktorske akademske studije upisuju se najkvalitetniji kandidati, lica sa završenim akademskim studijama sa najmanje 300 ESP bodovai opštom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) na tim studijama, lica koja imaju završene integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESP bodova i objavljene naučne radove u skladu sa Pravilnikom Fakulteta, ili lica koja imaju završene studije po pravilima koje su važila pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog