Prijemni.rs
Maturang
 • Medicinski fakultet VMA
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Vojnomedicinska akademija je do donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije 2005. godine, obavljala poslediplomsku nastavu za sticanje zvanja magistra i doktora nauka kao i zdravstvene specijalizacije i subspecijalizacije iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije.

U cilju harmonizacije visokog obrazovanja u sistemu odbrane i njegovog usklađivanja sa visokim obrazovanjem u Republici Srbiji Ministarstvo odbrane je pokrenulo inicijativu za akreditaciju studijskih vojno-obrazovnih programa i formiranje Univerziteta odbrane. U tom cilju VMA je nakon akreditacije integrisanih akademskih studija medicine u okviru Visoke škole VMA i dobijanja dozvole za njen rad 20.05.2009. godine upisala prvu klasu kadeta školske 2009/2010. godine. Akreditacijom akademskih specijalističkih studija i akademskih doktorskih studija iz oblasti medicine, paralelno sa osnivanjem Univerziteta odbrane u Beogradu, 2011. godine Visoka škola VMA je prerasla u Medicinski fakultet VMA, kao organizaciona jedinica Univerziteta odbrane.

Osnovne delatnosti Fakulteta su visokoobrazovna i naučnoistraživačka delatnost. Visokoobrazovna delatnost obuhvata organizivanje i sprovođenje studijskih programa i programa obrazovanja tokom života. Studijski programi su integrisane akademske studije medicine, šest akademskih specijalizacija, tri modula doktorskih akademskih studija i specijalističke (subspecijalističke) studijeiz oblasti medicine. Fakultet takođe realizuje i druge programe usavršavanja tokom života putem kurseva, seminara, radionica, stručnih i naučnih savetovanja i drugih oblika usavršavanja. Naučnoistraživačka delatnost obuhvata izradu naučnoistraživačkih radova radi razvoja nauke i stvaralaštva, unapređivanja delatnosti visokog obrazovanja, odnosno unapređivanja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog podmlatka, uvođenja kadeta i studenata u naučnoistraživački rad kao i stvaranje materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta. 

Jedinstven u zemlji i regionu po tome što objedinjuje medicinski i vojni poziv, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, primenjuje savremene pristupe i saznanja iz oblasti medicinskih nauka, kroz organizaciju i realizaciju školovanja u sistemu odbrane. U okviru brojnih projekata, Medicinski fakultet uključuje nastavnike i kadete u istraživanja, čime nastavlja bogat naučnoistraživački rad Vojnomedicinske akademije, i teži usmeravanju i afirmaciji NI podmlatka. Osim izuzetnih rezultata u pohađanju redovne nastave na Fakultetu, kadeti učestvuju na kongresima i naučnim skupovima iz oblasti medicinskih nauka, vojne medicine i edukativno sportskih takmičenja. Nastavnici Fakulteta ostvaruju bogatu publicističku delatnost, a pojedine naučne članke objavljuju u najprestižniji svetskim časopisima.

Studijski programi

Na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu akreditovani su sledeći studijski programi:

Osnovne strukovne studije

 • Strukovna medicinska sestra

Integrisane akademske studije medicine

Specijalističke akademske studije

 • Traumatologija
 • Medicinska toksikologija
 • Farmakokinetika i biekvivalencija lekova
 • Implantati u oralnoj medicini
 • Oralno zdravlje i parodontalna medicina
 • Bioinžinjerstvo i medicinska informatika
 • Hirurško ortodontsko lečenje deformiteta lica i vilica
 • Oralna medicina

Doktorske studije - Biomedicina

 • Modul: Neuronauke
 • Modul: Farmakologija i toksikologija
 • Modul: Molekularna medicina
 • Modul: Klinička medicina
 • Modul: Preventivna medicina

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog