Prijemni.rs
Maturang
 • Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica
Studentski domovi

 • Studentski centar Priština - Kosovska Mitrovica Džona Kenedija 6, 38220 Kosovska Mitrovica


O Fakultetu

Međunarodni Poslovni Koledž Mitrovica (IBCM) je osnovan 2010. godine kao međunarodna, neprofitna fondacija koja funckioniše pod pokroviteljstvom holandske nevladine organizacije SPARK.

IBCM je osnovan uz podršku donacija od strane:

 • Švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA),
 • Danskog Ministarstva inostranih poslova,
 • Holandskog Ministarstva za razvojnu saradnju,
 • Odeljenja za međunarodni razvoj Vlade Ujedinjenog Kraljevstva (DFID),
 • Švajcarske konfederacije,
 • Kancelarije Evropske Unije na Kosovu.

Stipendije za manjinske grupe i pripadnice ženskog pola su takođe bile obezbeđivane na početku od strane Nemačke ambasade u Prištini.

IBCM je razvio 3 visoko kvalitetna, akademska programa na engleskom jeziku u saradnji sa visoko obrazovnim instituticijama u Danskoj: Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Tietgen Business College, i sa University College Lillebaelt. Studijski programi su adaptirani kako bi bili u skladu sa realnostima lokalnog konteksta, nastavni kadar i ostalo osoblje je takođe prisustvovalo odgovarajućim treninzima. Proces razvoja kurikuluma je završen u 2014. godini, nakon nekoliko godina intenzivne razmene informacija i osoblja koje je bilo uključeno u ceo proces. Svi programi su sada kompletno predati IBCM-u.

Partnerstva sa danskim institucijama sada funkcionišu na bazi održavanja, a glavni danski profesori nastavljaju sa nadzorom kontrole kvaliteta i ispitnim procesima. Preko ovog sporazuma, studenti IBCM-a dobijaju duple diplome, što znači da dobijaju diplome izdate od strane IBCM-a i relevantne partnerske institucije iz Danske u zavisnosti od završenog smera (studijskog programa).

IBCM je akreditovan od strane nemačke akreditacione agencije EVALAG od 2013. godine.

Pristup koji se koristi na IBCM predavanjima je usmeren ka studentu. Naš cilj je da studente izgradimo u buduće profesionalce koji će svojim sposobnostima ostaviti trag u svojoj zajednici i na radnom mestu. Ovo je koledž sa fokusom na kvalitet obrazovanja, njegovom primenom u praksi, kao i na integraciju najbolje međunarodne prakse u svim oblastima.

Naš moto “od teorije do prakse”, je integrisan u dizajn svih naših studijskih programa. Korišćenjem najboljeg praktičnog modela učenja “profesionalne stručne spreme” uvedenog preko naših danskih partnera, naši studijski programi su lokalno adaptirani, naglašavaju razvoj praktičnih veština i pripremaju studente za tržište rada.

Vizija IBCM-a jeste da IBCM postane aktivan ekonomski centar zapadnog Balkana demonstrirajući istovremeno socio-ekonomsku inkluziju različitih grupa i zajednica sa ovih prostora. Visoko kvalitetno obrazovanje i treninzi će doprineti svemu tome kroz razvoj krucijalnih veština, kroz izloženost medjunarodnoj zajednici, kao i preko spajanja različitih etničkih grupa u Mitrovici.

IBCM će postati samoodrživa, visoko obrazovna institucija koja pruža visoko kvalitetno međunarodno obrazovanje po vrlo pristupačnim cenama. Preko odličnog obrazovanja i treninga, mladima u Mitrovici i okolini će se pružiti nove ekonomske mogućnosti što ce dovesti do ekonomskog razvoja u regionu. Primenjujući moto “od teorije do prakse”, IBCM studenti će biti opremljeni najnovijim veštinama koje će im pomoći da razviju svoje uspešne karijere. 

Studijski programi

IBCM nudi tri jedinstvena smera visokog kvaliteta sa fokusom na sticanje praktičnog znanja, iskustva i veština za zapošljavanje, kao i teorijskih znanja.

Svaki smer na IBCM-u nudi dva nivoa kvalifikacija:

 • Academy Profession (AP): 2 godine, uz stečenih 120 ECTS bodova
 • Bachelor: 3.5 godine, uz stečenih 210 ECTS bodova.

Opšti semestar

Prvi semestar na IBCM-u je Opšti Semestar. Slušaćete predavanja vezana za sva tri smera (Menadžment u zaštiti životne sredine i poljoprivredi, Marketing i Menadžment, i Javna Administracija).

Smer Marketing i Menadžment

 • Marketing i Menadžment (AP)
 • Međunarodna prodaja i Marketing (Bačelor)

Smer Javne Administracije

 • Javna Administracija (AP)
 • Menadžment u Javnoj Upravi (Bačelor)

Smer Menadžment u zaštiti životne sredine i poljoprivredi

 • Menadžment u zaštiti životne sredine i poljoprivredi (AP)
 • Menadžment u zaštiti životne sredine i poljoprivredi (Bačelor)

Predavanja na svim smerovima su isključivo na engleskom jeziku. Model učenja “Od Teorije Do Prakse” prožet je kroz sva predavanja, što znači da ćete dobiti stvarno radno iskustvo i praktične veštine za zapošljavanje.

Dodeljujemo duple Danske diplome. To znači da naši diplomci stiču diplomu IBCM-a kao i diplomu naše partnerske institucije iz Danske. Akreditovani smo od strane nemačke akreditacione agencije EVALAG.

Koristimo ECTS sistem prenosa bodova, što znači da su vaše studije i kvalifikacije koje ostvarujete na kraju lako prenosive i priznate u svetu.

Prakse sa punim radnim vremenom su integrisane u sve studijske programe na IBCM-u. Na ovaj način, razvijate svoje profesionalne veštine, stičete radno iskustvo i stvarate mrežu kontakata za vaše buduće zaposlenje.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog