Prijemni.rs
Maturang
 • Metropolitan univerzitet u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Univerzitetu

Univerzitet Metropolitan je vodeća naučno-obrazovna institucija koja razvija buduće profesionalne i etičke lidere u Srbiji i regionu, sposobne da stvaraju našu budućnost, jer svoju snagu izgrađuje na kvalitetu obrazovanja i bliskoj saradnji sa privredom. Univerzitet Metopolitan, kao inovativno-preduzetnički univerzitet, posebnu pažnju poklanja razvoju privrede i društva čiji je aktivni deo, negovanjem primenjenih istraživanja čije rezultate razvija u inovativne proizvode u saradnji sa partnerima iz industrije ili preko formiranih start-up firmi. 

Univerzitet Metropolitan obrazuje buduće profesonalne i etičke lidere, spremne za izazove budućnosti društva, koji znaju da rešavaju probleme ili da kreiraju svoj biznis na bazi novih ideja, jer pored neophodnog znanja, poseduju i sposobnosti učenja, kreativnog i sistemskog razmišljanja, preduzetništva, a primenjujući visoke etičke stavove, standarde i principe svoje struke. 

U okviru Univerziteta Metropolitan postoje pet fakulteta :

 • Fakultet informacionih tehnologija – FIT
 • Fakultet za menadžment – FM
 • Fakultet digitalnih umetnosti – FDU
 • FEFA Fakultet
 • FUTURA - Fakultet za primenjenu ekologiju

Cilj Univerziteta Metropolitan je da postane, ne samo, univerzitet regionalnog značaja, nego i univerzitet svetskih razmera.

Studijski programi

Fakultet informacionih tehnologija - FIT 

Fakultet informacionih tehnologija – FIT, nastao je 2005. godine. Izgrađen je po principima koje definiše Bolonjska deklaracija za evropski sistem obrazovanja. Nastavni programi u oblasti informacionih tehnologija su usaglašeni sa preporukama američkih informatičkih profesionalnih udruženja IEEE i ACM, koje usmeravaju programe američkih univerziteta u informatičkim oblastima, a u skladu sa potrebama preduzeća, vladinih i drugih organizacija. Zahvaljujući toj činjenici diploma FIT-a je lako prepoznatljiva u svim krajevima sveta.

Studentima su na raspolaganju tri studijska programa: 

 • Softversko inženjerstvo
 • Informacione tehnologije
 • Razvoj video igara

Fakultet za menadžment - FM

Studijski programi Osnovnih akademskih studija na Fakultetu za menadžment su četvorogodišnji akademski programi, u obimu od 240 ESPB, namenjeni obrazovanju i osposobljavanju studenata za stručni rad u oblasti menadžmenta.

Studentima su na raspolaganju dva studijska programa: 

 • Inženjerski i operacioni menadžment
 • Biznis i marketing

Fakultet digitalnih umetnosti - FDU 

Studijski programi Osnovnih akademskih studija na Fakultetu digitalnih umetnosti su četvorogodišnji akademski programi, u obimu od 240 ESPB, namenjeni obrazovanju i osposobljavanju studenata za stručni rad u oblasti dizajna.

Studentima su na raspolaganju studijski programi:

 • Grafički dizajn
 • Dizajn interaktivnih medija
 • Modni dizajn

FEFA Fakultet 

FEFA je akreditovani fakultet, osnovan 2003. godine, koji obrazuje stručnjake u oblastima ekonomije (osnovne, master i doktorske studije), kreativne produkcije (osnovne i master studije) i digitalne transformacije (master studije). Prepoznatljivost FEFA su naši uspešni studenti i alumnisti, odnosno njihovo obrazovanje i karijere u kojima se ogleda rezultat predanog i kvalitetnog rada profesora, eksperata sa dugogodišnjim uspešnim karijerama u poslovnom i akademskom svetu. 

Razvoj naših studijskih programa je od početka usmeren ka budućnosti i usklađen sa savremenim potrebama tržišta rada. Posebno negujemo sposobnost kritičkog razmišljanja, kreativno pristupanje problemima, interaktivnost u nastavi i inovativnost koja je postala neizostavan element uspeha svakog oblika savremenog poslovanja. Od prvih generacija studenata, FEFA je u poslovnom i akademskom svetu prepoznata kao vodeća obrazovna institucija u oblasti ekonomije i finansija.

Studentima su na raspolaganju studijski programi:

 • Ekonomija i biznis
 • Psihologija i biznis
 • Audio-vizuelna produkcija

FUTURA - Fakultet za primenjnu ekologiju

Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura je visokoobrazovna akademska i naučna institucija koja obrazuje i osposobljava studenate znanjem i potrebnim veštinama iz šire oblasti nauka o životnoj sredini, a koja tu misiju realizuje nastavnim i naučnim, obrazovnim i stručnim radom i istraživanjima.

Studentima su na raspolaganju studijski programi:

 • Zaštita životne sredine
 • Primenjena ekologija 

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog