Preuzmi Maturang aplikaciju


Opšte informacije - Pedagoški fakultet u Užicu

Učiteljski fakultet Užice

Pedagoški fakultet je 2007. godine akreditovan kao državni fakultet za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti. Tri godine kasnije (2010) akreditovane su i doktorske studije iz oblasti Metodika nastave.

Podstičući razvoj naučnoistraživačkog rada, Učiteljski fakultet se uključio u međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju. Fakultet aktivno sarađuje sa učiteljskim fakultetima u Srbiji, ali i sa srodnim fakultetima iz Slovačke (Nitra), Slovenije (Kopar), Makedonije (Skoplje, Bitolj), Bosne i Hercegovine, Poljske, Češke, Bugarske i sl.

Pedagoški fakultet u Užicu izrastao je u modernu naučnu ustanovu koja se pored nastavnog rada bavi i istraživačkim radom, učestvuje u realizaciji naučnih projekata, organizuje naučne skupove, ima razvijenu izdavačku delatnost i kvalitetan nastavni kadar koji može da odgovori zahtevima savremene univerzitetske nastave.

Učiteljski fakultet Užice

 

Katedre

Osnovnu strukturu Fakulteta čine: 

 • Katedra za pedagoške i psihološke nauke,
 • Katedra za prirodno-matematičke nauke,
 • Katedra za jezike i književnosti,
 • Katedra za metodike,
 • Katedra za akademske opšteobrazovne predmete.

 

Akreditacija

Pedagoški fakultet ispunjava sve standarde propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u okviru polja društveno-humanističkih nauka, oblast pedagoške i andragoške nauke, i to za sve studijske programe za koje Fakultet organizuje nastavu. Pojedinačna uverenja o akreditaciji možete videti ovde.

 

Studijski programi

Fakultet organizuje nastavu na svim nivoima studija, i to: 

 • Osnovne akademske studije
 • Master akademske studije
  • Učitelj
  • Vaspitač
 • Doktorske studije
  • Metodika razredne nastave

Fakultet takođe organizuje i Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje najmanje 36 ESPB. Program je namenjen licima koja na studijama nisu imala odgovarajuću grupu predmeta, a svojim inicijalnim obrazovanje ispunjavanju uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika u osnovnim i srednjim školama.

 

Misija Fakulteta

Misija Fakulteta je da: 

 • u skladu sa evropskim standardima obrazuje visokokvalitetne stručnjake u oblasti razredne nastave i predškolskog vaspitanja i obrazovanja na način koji će im omogućiti da budu uspešni, produktivni i kreativni u svojim budućim profesionalnim aktivnostima;
 • podstiče i razvija naučno-istraživački rad u području razredne nastave i predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 • radi na stalnom stručnom usavršavanju vaspitača, učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola, s ciljem da ih osposobi u kritičkom i kreativnom pristupu u primeni znanja i dostizanju visokih standarda u nastavnom, naučnom i kulturnom radu;
 • pomaže naučni, kulturni, umetnički i sportski razvoj grada i regiona;
 • doprinosi širenju razumevanja i saradnje među narodima i ljudima, bez obzira na nacionalne i državne granice. 

 

Vizija Fakulteta

Vizija Pedagoškog fakulteta je da se razvije u modernu visokoškolsku instituciju koja će kao članica Univerziteta u Kragujevcu biti priznata i uključena u univerzitetski prostor Srbije i jedinstveni visokoškolski prostor Evrope i kao takva, poštovana i prepoznatljiva po naučnom radu i individualnim dostignućima svojih studenata i nastavnika. Fakultet obrazuje visokokvalifikovane stručnjake u oblasti razredne nastave i predškolskog vaspitanja na način koji će im omogućiti da budu uspešni, produktivni i kreativni u svojim budućim profesionalnim aktivnostima; radi na stalnom stručnom usavršavanju učitelja i vaspitača i razvija se u modernu visokoškolsku ustanovu.

Učiteljski fakultet Užice

 

Ciljevi i zadaci Fakulteta

Ciljevi i zadaci Fakulteta su da: 

 • na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske) studentima obezbedi sticanje odgovarajućih naučnih, stručnih i umetničkih znanja i veština;
 • omogući studentima da se obrazuju i usavršavaju tokom čitavog života;
 • kontinuirano radi na povećavanju efikasnosti studija, poboljšavanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada;
 • doprinosi razvoju nauke i unapređivanju struke;
 • stvara uslove za obezbeđivanje naučnog, stručnog i umetničkog podmlatka. 

 

Istorijat

U vihoru Prvog svetskog rata, u velikoj golgoti srpskog naroda, stradali su brojni učitelji i porušene su mnoge škole. Usled nedostatka narodnih učitelja i malog broja osnovnih škola pokrenuta je inicijativa za osnivanje učiteljske škole u Užicu. Prvo pedagoško odeljenje, zvanično otvoreno 1919. godine, radilo je u sastavu užičke Gimnazije i iz njega je tri godine kasnije izašla prva generacija od 35 učitelja.

Odlukom Ministarstva prosvete, u Užicu je 1925. godine osnovana Državna mešovita učiteljska škola, prva škola za obrazovanje učitelja u zapadnoj Srbiji. Za pedeset tri godine postojanja diplomu ove škole ponelo je preko 3000 učitelja. Za to vreme škola je nekoliko puta menjala zgradu u kojoj je radila. Taj problem konačno je rešen 1965. godine, kada je škola najzad dobila novu školsku zgradu u kojoj se danas nalazi Učiteljski fakultet.

Uspešan poluvekovni rad Učiteljske škole u Užicu presudno je uticao na odluku da se 1972. godine osnuje Pedagoška akademija za obrazovanje nastavnika razredne nastave. Četiri godine kasnije (1976) otvoren je i odsek za vaspitače predškolskih ustanova.

Osnivanje Učiteljskog fakulteta u Užicu temelji se na višedecenijskoj misiji Učiteljske škole i dve decenije trajanja i rada Pedagoške akademije. Usvajanjem Zakona o osnivanju učiteljskih fakulteta i promeni delatnosti pedagoških akademija i viših škola, Pedagoška akademija prerasla je 1993. godine u Učiteljski fakultet, kada je započelo obrazovanje prve generacije studenata na studijskom smeru profesor razredne nastave.

Fakultet se ubrzano i planski razvijao, uz veliki entuzijazam zaposlenih i podršku društvene zajednice. Kadrovski se popunjavao najpre dovođenjem već afirmisanih stručnjaka s drugih visokoškolskih ustanova, a onda i mladim i talentovanim ljudima koji su na Fakultetu započeli da grade univerzitetsku karijeru.Takođe, značajna pažnja posvećena je modernizaciji opreme neophodne za uspešno funkcionisanje i realizaciju nastave. Obogaćivan je bibliotečki fond, a 1998. godine pokrenut je časopis Zbornik radova.

Prilagođavajući svoj rad savremenim kretanjima u visokom obrazovanju, Učiteljski fakultet je uveo i akreditovao nove studijske programe osnovnih akademskih i master akademskih studija. Studijski smer za vaspitače uveden je 2005. godine. Nastava na master studijama na oba studijska smera (Učitelj i Vapitač) realizuje se na Fakultetu od školske 2007/2008. godine.

Učiteljski fakultet je 2007. godine akreditovan kao državni fakultet za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti. Tri godine kasnije (2010) akreditovane su i doktorske studije iz oblasti Metodika nastave.

Podstičući razvoj naučnoistraživačkog rada, Učiteljski fakultet se uključio u međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju. Fakultet aktivno sarađuje sa učiteljskim fakultetima u Srbiji, ali i sa srodnim fakultetima iz Slovačke (Nitra), Slovenije (Kopar), Makedonije (Skoplje, Bitolj), Bosne i Hercegovine, Poljske, Češke, Bugarske i sl.

Pedagoški fakultet u Užicu izrastao je u modernu naučnu ustanovu koja se pored nastavnog rada bavi i istraživačkim radom, učestvuje u realizaciji naučnih projekata, organizuje naučne skupove, ima razvijenu izdavačku delatnost i kvalitetan nastavni kadar koji može da odgovori zahtevima savremene univerzitetske nastave.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog