Prijemni.rs
Maturang
  • Pedagoški fakultet u Vranju

O Fakultetu

Pedagoški fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu prva je i najveća visokoškolska ustanova koja obrazuje učitelje na jugu Srbije. On se može pohvaliti dugom tradicijom obrazovanja učitelja, započetom već davne 1946. godine, kada je počela sa radom Učiteljska škola, zatim petogodišnja Učiteljska škola (1954–1972), potom Pedagoška akademija „Ivo Andrić” (1972–1995), a 1. oktobra 1993. godine osnovan je Učiteljski fakultet u Vranju.

Danas Pedagoški fakultet u Vranju svoj rad realizuje u sedištu Fakulteta u Vranju, a od 1998. godine i u Odeljenju u Negotinu. Fakultet obrazuje nastavni kadar: učitelje i vaspitače kroz tri akreditovana nivoa studija (studije prvog, drugog i trećeg stepena), kao i master profesore tehnike i informatike, kroz integrisane akademske studije.

Studijski programi

Na studijskom programu prvog stepena Osnovne akademske studije (OAS) – Učitelj, nastava je organizovana u trajanju od 4 godine, odnosno 8 semestara, što odgovara broju od 240 bodova u evropskom sistemu za prenos kredita, a diplomiranjem se stiče zvanje diplomirani učitelj. 

Na studijskom programu prvog stepena Osnovne akademske studije (OAS) – Vaspitač nastava je organizovana u trajanju od 4 godine, odnosno 8 semestara, što odgovara broju od 240 bodova u evropskom sistemu za prenos kredita, a diplomiranjem se stiče zvanje diplomirani vaspitač.

Obrazovanje učitelja kroz diplomske akademske studije (drugog stepena) traje 1 godinu, odnosno 2 semestra, što odgovara broju od 60 bodova u evropskom sistemu za prenos kredita i donosi zvanje master učitelj. 

Obrazovanje vaspitača kroz diplomske akademske studije (drugog stepena) traje 1 godinu, odnosno 2 semestra, što odgovara broju od 60 bodova u evropskom sistemu za prenos kredita i donosi zvanje master vaspitač.

Studijski program Integrisane akademske studije, master profesor tehnike i informatike traje 5 godina, odnosno 10 semestara, što odgovara broju od 300 bodova u evropskom sistemu za prenos kredita, a diplomiranjem se stiče zvanje master profesor tehnike i informatike.

Treći stepen studija (doktorske akademske studije) – Metodika razredne nastave – akreditovan je tako da traje 3 godine, odnosno 6 semestara, što odgovara broju od 180 bodova u evropskom sistemu prenosa kredita i donosi zvanje doktor metodike razredne nastave.

Na Pedagoškom fakultetu u Vranju Univerziteta u Nišu stručna praksa se odvija u Predškolskoj ustanovi „Naše dete” i osnovnim školama u gradu Vranju.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog