Prijemni.rs
Maturang
  • Pogledi na studije


Izaberi jednu ili uporedi više obrazovnih ustanova i saznaj šta tvoje buduće kolege misle o uslovima studiranja i kvalitetu nastave, o mogućnostima za praksu i organizaciji studentskih službi, kao i koliko su zadovoljni radom studentskih organizacija na fakultetu. Sve ovo pomoći će ti da sagledaš stvari iz druge perspektive i doneseš pravu odluku.

Pravni fakultet u Beogradu

Nenad Bingulac, student treće godina Pravnog fakulteta Univerziteta Privredna Akademija


Pravni fakultet u Beogradu

Gordan Todorović, član Nadzornog odbora Studentskog parlamenta


Ekonomski fakultet Subotica

Vlado Radulović, student prodekan


Fakultet za poslovne studije - Beograd

Jovana Stanišljević, student prorektor


Ekonomski fakultet - Beograd

Igor Nedeljković, predsednik Studentskog parlamenta


Filološki fakultet

Milan Mijović, student prodekan


Medicinski fakultet u Novom Sadu

Marko Ćujić, predsednik Saveza studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu


Fakultet medicinskih nauka

Vekoslav Isajlović, pr Medicinskog fakulteta u Kragujevcu


Fakultet za medije i komunikacije (FMK)

Simona Žikić, apsolvent


NOVA akademija umetnosti

Branka Nedimović, student