Prijemni.rs
Maturang
  • Pogledi na studije


Izaberi jednu ili uporedi više obrazovnih ustanova i saznaj šta tvoje buduće kolege misle o uslovima studiranja i kvalitetu nastave, o mogućnostima za praksu i organizaciji studentskih službi, kao i koliko su zadovoljni radom studentskih organizacija na fakultetu. Sve ovo pomoći će ti da sagledaš stvari iz druge perspektive i doneseš pravu odluku.

Filozofski fakultet - Beograd

prof. dr. Svetlana Čizmić, prodekan za nastavu


Pravni fakultet u Novom Sadu

Milan Krilović, predsednik studentskog parlamenta i studenstskog saveza


Pravni fakultet u Nišu

Miloš Trajković, predsednik studentskog parlamenta


Akademija umetnosti

Emir Brunčević, student Fakulteta humanističkih nauka - Novi Pazar


Filološko-umetnički fakultet

Bojan Raković, predsednik studentskog parlamenta FILUM, Kragujevac


Poslovni fakultet u Beogradu - Departman za poslovnu ekonomiju (DPE)

Nikola Radanović, student prodekan Poslovnog fakulteta u Beogradu


Ekonomski fakultet - Kragujevac

Andrijana Bićanin, predsednica Studentske unije Ekonomije Kragujevac


Biološki fakultet

Veselin Draganić, student prodekan Biološkog fakulteta u Beogradu