Prijemni.rs
Maturang
  • Pogledi na studije


Izaberi jednu ili uporedi više obrazovnih ustanova i saznaj šta tvoje buduće kolege misle o uslovima studiranja i kvalitetu nastave, o mogućnostima za praksu i organizaciji studentskih službi, kao i koliko su zadovoljni radom studentskih organizacija na fakultetu. Sve ovo pomoći će ti da sagledaš stvari iz druge perspektive i doneseš pravu odluku.

Medicinski fakultet u Beogradu

Marko Vujačić, predstavnik studentskog parlamenta


Poljoprivredni fakultet u Zemunu

Dr Dragan V. Rudić, Prodekan za nastavu


Farmaceutski fakultet

Sonja Nektarijević, student prodekan


Geografski fakultet

Prof. dr Marina Todorović, šef katedre za turizmologiju


Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

Nemanja Davidović, asistent na katedri za turizam


Fakultet poslovne ekonomije

Simonida Vučenov, asistent


FON - Fakultet organizacionih nauka

Marin Jovanović, student prodekan


Filozofski fakultet - Novi Sad

mr Vladimir Mihić, asistent na odseku za psihologiju


Visoka strukovna škola ICEPS

Dejan Radović, predstavnik studenata


Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije - ITS

prof. dr Velimir Dedić, profesor Visoke strukovne škole za informacione tehnologije ITS