Prijemni.rs
Maturang
  • Pogledi na studije


Izaberi jednu ili uporedi više obrazovnih ustanova i saznaj šta tvoje buduće kolege misle o uslovima studiranja i kvalitetu nastave, o mogućnostima za praksu i organizaciji studentskih službi, kao i koliko su zadovoljni radom studentskih organizacija na fakultetu. Sve ovo pomoći će ti da sagledaš stvari iz druge perspektive i doneseš pravu odluku.

Fakultet za primenjenu ekologiju - FUTURA

Daniela Cvetković, student druge godine, član Saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju, Univerziteta Singidunum


Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica

Stevan Đokić , student prodekan Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici


Filozofski fakultet - Novi Sad

Nenad Mišković , student prodekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu


Filozofski fakultet - Niš

Dejan Todorović, student prodekan Filozofskog fakulteta u Nišu


Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd

Aleksandar Grujić, predsednik Saveza studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu


Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad

Vladimir Todorović, student prve godine Fakulteta za sport i turizam u Novom Sadu


Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

Milica Živković, student prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu


Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Jasna Vasić, predsednik Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu


Branko Arsić, student prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu


Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

Nebojša Novaković, student prodekan Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu