Prijemni.rs
Maturang
  • Pogledi na studije


Izaberi jednu ili uporedi više obrazovnih ustanova i saznaj šta tvoje buduće kolege misle o uslovima studiranja i kvalitetu nastave, o mogućnostima za praksu i organizaciji studentskih službi, kao i koliko su zadovoljni radom studentskih organizacija na fakultetu. Sve ovo pomoći će ti da sagledaš stvari iz druge perspektive i doneseš pravu odluku.

Poljoprivredni fakultet u Zemunu

Nemanja Rašević, student prodekan Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu


Građevinski fakultet u Subotici

Vlado Radanović, student prodekan Građevinskog fakulteta u Subotici


Građevinski fakultet u Beogradu

Jelena Ninić, student prodekan Građevinskog fakulteta u Beogradu


Građevinsko-arhitektonski fakultet

Milan Miladinović, student prodekan Građevinsko – Arhitektonskog fakulteta u Nišu


Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku

Mario Spasić, predsednik Zajednice organizacije studenata mašinstva Srbije i Studentske organizacije Visoke tehničke mašinske škole u Trsteniku


Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

Miljan Milošević, student prodekan Mašinskog fakulteta u Kragujevcu


Mašinski fakultet u Nišu

Vladimir Stojanović, student prodekan Mašinskog fakulteta u Nišu


Fakultet savremenih umetnosti

Jovan Cekić, student prodekan Akademije lepih umetnosti


Akademija umetnosti

Darko Soković, student prodekan Akademije umetnosti Beograd


Fakultet dramskih umetnosti

Miroslav Šokčić, student prodekan Fakulteta dramskih umetnosti