Prijemni.rs
Maturang
 • Poljoprivredni fakultet u Kruševcu

O Fakultetu

Poljoprivredni fakultet u Kruševcu nalazi se u sastavu Univerziteta u Nišu. 

Prateći savremene tokove u kojima Univerzitet mora da ima lidersku poziciju nastojimo da održimo i ojačamo karakteristike jakog istraživačkog univerziteta sa rastućom komponentom transfera znanja i tehnologije prema društvu. Najveća pažnja poklanja se svim nivoima studija koje se realizuju na našem Univerzitetu, a koje su važne za sticanje znanja kroz istraživanje. Sistematsko unapređenje kvaliteta nastave i naučnoistraživačkog rada rezultira prepoznatljivošću svih fakulteta u sastavu Univerziteta po svojoj nastavnoj izvrsnosti. Izvrsnost u nastavi temelji se na kvalitetnim naučnim istraživanjima koja obezbeđuju sticanje novih znanja u velikom broju disciplina podstičući interdisciplinarnost.

Univerzitet u Nišu sa 14 fakulteta u svom sastavu predstavlja jaku intelektualnu osnovu za razvoj i uspostavljanje partnerskog odnosa sa značajnim privrednim subjektima i lokalnom samoupravom, ali i međunarodnim institucijama.

Poljoprivredni fakultet u Kruševcu

Radne grupe sastavljene od stručnjaka iz relevantnih oblasti, formirane na inicijativu najužeg rukovodstva Univerziteta u Nišu i Grada Kruševca, pripremila su elaborat, gde su sažeto i precizno sagledani svi aspekti uspešne realizacije ideje formiranja Poljoprivrednog fakulteta u okviru Univerziteta u Nišu. Po dobijanju pozitivnog mišljenja Nacionalnog saveta za visoko obrazovanja i nadležnih ministarstava, Vlada Republike Srbije dana 11.05.2017. god. donela je Odluku o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu, Univerziteta u Nišu, pod brojem 05 br. 02-02-4117/2017 i imenovala privremene organe upravljanja i rukovođenja. Privremeni savet Fakulteta je na svojim sednicama usvojio Statut Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu, Univerziteta u Nišu, studijske programe i ostala akta potrebna za funkcionisanje Fakulteta.

Senat Univerziteta u Nišu je na sednici održanoj 10.07.2017. god. usvojio Odluku o donošenju studijskih programa osnovnih akademskih studija: Stočarstvo, Ratarstvo i povrtarstvo i Voćarstvo i vinogradarstvo.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

Ratarstvo i povrtarstvo

 • Zvanje koje se stiče: Diplomirani inženjer poljoprivrede (dipl. inž.polj.)
 • Obrazovano polje: Tehničko-tehnološke nauke
 • Naučno-stručne oblasti: Biotehničke nauke
 • Trajanje (god/sem): 4/8
 • Ukupan broj ESPB bodova: 240

Stočarstvo

 • Zvanje koje se stiče: Diplomirani inženjer poljoprivrede (dipl. inž.polj.)
 • Obrazovano polje: Tehničko-tehnološke nauke
 • Naučno-stručne oblasti: Biotehničke nauke
 • Trajanje (god/sem): 4/8
 • Ukupan broj ESPB bodova: 240

Voćarstvo i vinogradarstvo

 • Zvanje koje se stiče: Diplomirani inženjer poljoprivrede (dipl. inž.polj.)
 • Obrazovano polje: Tehničko-tehnološke nauke
 • Naučno-stručne oblasti: Biotehničke nauke
 • Trajanje (god/sem): 4/8
 • Ukupan broj ESPB bodova: 240

Master akademske studije

 • Poljoprivreda - Modul ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivreda - Modul stočarstvo
 • Poljoprivreda - Modul voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivreda - Zaštita bilja

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog