Prijemni.rs
Maturang
 • Poslovni fakultet u Beogradu - Departman za poslovnu ekonomiju (DPE)
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Departman za poslovnu ekonomiju (DPE), kao deo integrisanog Univerziteta Singidunum nastavlja tradicije Fakulteta za finansijski menadžment i osiguranje (FFMO) koji je osnovan 1999. U 2007. godini FFMО prerasta u Poslovni fakultet u Beogradu (PFB).

Nastavni plan osnovnih akademskih studija u četvorogodišnjem trajanju na DPE rađen je po ugledu na poznate poslovne škole i fakultete u razvijenijim univerzitetskim centrima Evrope i Amerikе, pri čemu su korišćena i dosadašnja pozitivna iskustva iz naše zemlje.

Studiranje na DPE karakteriše rad u malim grupama, neposredan kontakt sa predmetnim nastavnicima, praktična provera stečenih znanja, individualna i timska kreacija, izučavanje poslovne etike i komunikacije, razvoj menadžerskog i preduzetničkog duha, sticanje veština u oblasti promocije, pregovaranja, timskog rada i liderstva.

Studenti dobijaju ekspertska znanja iz oblasti finansijsko-bankarskog poslovanja, računovodstveno-revizorskog poslovanja, marketinga, menadžmenta, trgovine i osiguranja. Studenti se pripremaju za takmičenje u uslovima globalne konkurencije, razvijajući vrlo dobra informatička znanja i veštine i poznavanje najmanje dva strana jezika.

Univerzitet Singidunum, a samim tim i Departman za poslovnu ekonomiju raspolaže sa izuzetno jakim tehničko-komunikacionim prostorom, urađenim po najvišim standardima za oblast obrazovanja.

Departman za poslovnu ekonomiju u Beogradu organizuje osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (240 ECTS). 

Studijski programi

Departman za Poslovnu ekonomiju namenjen je studentima koji imaju želju i potrebu da se na kvalitetan način obrazuju i steknu znanja i veštine koje će im omogućiti da ostvare aktivnu ulogu u savremenom poslovnom svetu. Tokom studija, kroz izučavanje obaveznih i izbornih predmeta, studentima je omogućeno da stiču znanja iz oblasti poslovne ekonomije, kao i da se usmeravaju ka četiri izborne opcije (modula):

 • Računovodstvo i revizija
 • Finansije i bankarstvo
 • Marketing i menadžment
 • Upravljanje ljudskim resursima (HR)

Mogućnosti za zaposlenje su brojne i obuhvataju poslove kao što su:

 • poslovi ekonomiste u preduzećima javnog i i privatnog sektora svih profila delatnosti,
 • u preduzećima javnog i i privatnog sektora svih profila delatnosti: poslovi planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole poslovnih procesa; poslovi organizovanja strukture i procesa; poslovi merenja performansi;
 • poslovi organizacionog razvoja, restrukturiranja, poslovnog konsaltinga.
 • poslovi iz domena finansijskog i upravljačkog računovodstva u privrednim i neprivrednim organizacijama;
 • donošenje finansijskih i investicionih odluka;
 • poslovi finansijsko-računovodstvene analize;
 • poslovi finansijskih stručnjaka,
 • poslovi ekonomiste u banci,
 • poslovi ekonomiste u marketing odeljenjima korporacija ili marketinškim agencijama.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog