Prijemni.rs
Maturang
 • Poslovni i pravni fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Poslovni i pravni fakultet je visokoškolska ustanova koja obrazuje kadrove za rukovodeće poslove na naučnom i stručnom području poslovnog menadžmenta i prava i na osnovu dosadašnjih rezultata je opravdao svoje postojanje u našem visokoobrazovnom sistemu.

Fakultet za industrijski menadžment je osnovala Kompanija “MENADžMENT PLUS” iz Kruševca i otpočeo je sa radom 2002. godine, po dobijanju Rešenja Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, a prema Zakonu o Univerzitetu. Fakultet je jedan od osnivača Univerziteta “UNION” u Beogradu.

Prvobitan Nastavni plan i program Fakulteta je obuhvatao osnovne i poslediplomske studije iz industrijskog menadžmenta. Osnovne studije su organizovane u četvorogodišnjem trajanju, na kojima su školovani diplomirani industrijski menadžeri na proizvodnom, informatičkom i ekonomskom usmerenju. Poslediplomske studije su obuhvatale specijalističke i magistarske studije.

Fakultet je 2011. godine promenio sedište, sa adrese u ulici Majke Jugovića br.4 u Kruševcu na adresu Ive Andrića br.2, Mladenovac – Beograd i dobio je novu dozvolu za rad Odlukom Ministarstva prosvete i nauke. 

Krajem 2016. godine Fakultet za poslovno industrijski menadžment menja poslovni naziv u POSLOVNI I PRAVNI FAKULTET, i dobija novu dozvolu za rad od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Krajem 2020. godine Fakultet je promenio Univerzitet i sada posluje u okviru Univerziteta “MB” u Beogradu.

Studijski programi 

U cilju ispunjenja zahteva po Standardima za akreditaciju studijskih programa prvog, drugog i trećeg stepena obrazovanja, Fakultet je akreditovao studijske programe i to:

Studije prvog stepena, osnovne akademske studije

 • Studijski program Poslovni menadžment (240 ESPB)
 • Studijski program Pravo (240 ESPB)
 • Studijski program Informacione tehnologije (240 ESPB)
 • Studijski program Poslovna ekonomija (240 ESPB)
 • Studijski program Menadžment u bezbednosti (240 ESPB)

Studije drugog stepena, master akademske studije

 • Studijski program Industrijsko ekonomski menadžment (60 ESPB)
 • Studijski program Poslovno pravo (60 ESPB)
 • Studijski program Informacione tehnologije (60 ESPB)
 • Studijski program Opšta ekonomija (60 ESPB)

Studije trećeg stepena, doktorske studije

 • Studijski program Poslovni menadžment (180 ESPB)
 • Studijski program Napredne informacione tehnologije (180 ESPB)
 • Studijski program Javno pravo (180 ESPB)

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog