Prijemni.rs
Maturang
 • Pravni fakultet u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao deo jednog od najstarijih univerziteta na Balkanu, sa temeljima u prvoj polovini 19. veka, bio je uvek vodeća srpska i jugoslovenska obrazovna i naučna institucija u oblasti prava. Okupljao je vrhunske naučnike i vrsne predavače koji su obrazovali oko 50.000 diplomiranih pravnika i preko 2.000 magistara i doktora nauka. Studije ovog Fakulteta predstavljale su rasadnik najprestižnijih stručnjaka, naučnika i nastavnika za celu bivšu Jugoslaviju. Fakultet je smešten u centru Beograda, prestonici Republike Srbije.

Zgrada Fakulteta izgrađena 1940. godine, dograđena je krajem veka, tako da Pravni fakultet danas raspolaže prostorom od 15.750 m2. Fakultet ima deset velikih slušaonica i amfiteatara (od kojih najveći, čuvena „petica“, može da primi preko 1.000 slušalaca), desetak učionica i seminarskih soba, sudnicu za praktičnu nastavu, svečanu Salu za sednice, modernu Konferencijsku salu, jednu od najvećih pravnih Biblioteka u regionu sa 159.147 primeraka monografskih publikacija, i 359.643 svezaka serijskih publikacija, šezdesetak kabineta za nastavnike i saradnike koji su povezani u lokalnu računarsku mrežu i na Internet, računarski centar, studentsku računarsku laboratoriju, prostran studentski klub, nastavnički klub itd.

Pravni fakultet u Beogradu okuplja u svom nastavničkom kolegijumu istaknute stručnjake za različite pravne discipline, kao i za niz drugih društvenih nauka (ekonomija, sociologija, filozofija, političke nauke, pravna istorija, itd.). Među njima, i danas kao i ranije, ima članova Akademije nauka, međunarodnih stručnih organizacija, uglednih imena u domaćoj i međunarodnoj naučnoj javnosti. Takođe, kao gosti u nastavi na Pravnom fakultetu časove i kurseve drže domaći i strani stručnjaci i profesori stranih univerziteta.

Po broju studenata Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je jedan od najvećih u regionu, sa oko 8.000 studenata na osnovnim studijama, oko 1.280 studenata na master akademskim studijama i oko 260 studenata na doktorskim akademskim studijama. Na studijama za inovaciju – specijalizaciju znanja iz različitih oblasti svake godine se upiše oko 50 polaznika. 

Pored nastavne delatnosti Fakultet ostvaruje naučno-istraživačke, nastavno-naučne i stručne aktivnosti u raznovrsnim oblicima (projekti, kursevi za inovaciju znanja, stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova, konsalting, naučne i stručne rasprave, akademska i stručna saradnja sa drugim institucijama i drugo), organizuje publikovanje rezultata, kao i drugih stručnih i naučnih radova svojih članova, fakultetskog časopisa Anali Pravnog fakulteta i drugih publikacija. 

Studijski programi

Po broju studenata Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je jedan od najvećih u regionu, sa oko 8.000 studenata na osnovnim studijama, oko 1.280 studenata na master akademskim studijama i oko 260 studenata na doktorskim akademskim studijama. Na studijama za inovaciju – specijalizaciju znanja iz različitih oblasti svake godine se upiše oko 50 polaznika. 

 • Osnovne akademske studije prava: Osnovne studije na Pravnom fakultetu traju 4 godine (osam semestara) a njihov uspešan završetak donosi diplomu visoke školske spreme i zvanje diplomirani pravnik.
 • Master akademske studije prava: Od školske 2006/2007. godine Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje master akademske studije prava koje traju dva semestra, završavaju se izradom i odbranom završnog rada, donose 60 ESPB bodova i akademski naziv master pravnik iz odgovarajuće uže naučne oblasti.
 • Master evropskih integracija: Osnovan 2005. godine, MEI je prestižni master program na engleskom jeziku koji pohađaju i domaći i strani studenti – imali smo studente sa svih kontinenata! Akreditovan je i kao jednogodišnji i kao dvogodišnji program (60 ili 120 ESPB), a njegovim završavanjem se stiče titula Master of Laws in European Integration.
 • Menadžment javnih nabavki – MPPM: Master in Public Procurement Management (Menadžment javnih nabavki – MPPM) realizuje ce na osnovu sporazuma o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Departmana za ekonomiju i finansije „Tor Vergata“ Univerziteta u Rimu.
 • Doktorske studije: Doktorske akademske studije se izvode na osnovu akreditovanog studijskog programa, traju tri školske godine (šest semestara) sa obimom od 180 ESPB bodova i njihovim završetkom se stiče naučni naziv doktor nauka.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog