Prijemni.rs
Maturang

Akreditacija

Akreditacija u obrazovanju predstavlja proces kojim se potvrđuju kvalitet i standardi obrazovne institucije ili programa. Kroz ovaj proces, nezavisne agencije ili tela ocenjuju da li institucija ili program ispunjava određene kriterijume i standarde kvaliteta.

Nakon povoljne procene, institucija ili program dobija akreditacioni status, što je znak da pruža kvalitetno obrazovanje u skladu sa utvrđenim standardima. Akreditacija je važna jer osigurava studentima, roditeljima i poslodavcima da obrazovna institucija pruža relevantno i kvalitetno obrazovanje. Posebno je važno da privatna ustanova bude akreditovana, zato što privatne obrazovne ustanove nisu pod direktnom nadzorom države, što znači da je akreditacija jedina garancija kvaliteta.

Takođe, akreditovane institucije često imaju prednost prilikom konkursa za finansiranje ili partnerstva. U mnogim zemljama, akreditacija je neophodna kako bi institucija mogla da izdaje diplome ili sertifikate koji su priznati u profesionalnom svetu.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog