Prijemni.rs
Maturang
  • Praktični saveti za efikasno učenje


Zanima te kako uspešno da studiraš? Ako je tako, nisi sam. Malo tvojih koleginica i kolega zna efikasno da uči, a čak i jedan deo dobrih učenika iz srednje škole ne snađe se na visokim školama i fakultetima. Iz tog razloga, predstavljamo vam osam praktičnih saveta za efikasno učenje.

1. Počni studije sa pravim stavom

Način na koji pristupaš studijama uticaće na tvoj uspeh. Nemali broj brucoša se uplaši od količine obaveza sa kojima se suoči na početku i onda počinje da ih odlaže. To kasnije dovodi do stresa i onda je još teže početi sa učenjem. Visoka škola modernog biznisa je zbog toga priredila priručnik pod nazivom Kako izbeći stres tokom studiranja: priručnik sa antistres tehnikama. U svakom slučaju, treba krenuti od početka ambiciozno i ne dozvoliti da se obaveze gomilaju.

2. Napravi raspored studiranja i učenja.

Dobar raspored će ti omogućiti da možeš da planiraš vreme za učenje, ali i slobodno vreme. Prilikom pravljenja važno je da budeš realan, jer prekratke (npr. 20 minuta po predmetu) ili preduge sesije učenja (npr. 4 sata bez pauze) neće doneti željeni rezultat. Bilo da spremaš kolokvijum, ispit ili želiš da obnoviš naučeno, kreiraj raspored koji će biti izbalansiran.

3. Nemoj učiti „kampanjski”

 Istraživanja su pokazala da „kampanjski” način nije dobar ako zaista želiš nešto da naučiš. Redovno učenje bolje stimuliše um da pamti i smešta novostečena znanja u dugoročnu memoriju, gde ona mogu da se iskoriste i kasnije.

4. Otkrij sopstveni stil učenja.

Većina ljudi ima omiljeni način učenja. Upoznaj sopstveni stil učenja koji ti najviše odgovara i onda možeš lakše da pamtiš. Postoje tri osnovna tipa učenja i ljudi razvrstanih po tom kriterijumu:

  • Ljudi koji najbolje uče slušajući. Pokušaj da čitaš svoje beleške naglas i diskutuješ o gradivu sa drugim ljudima. Ako ti to dobro ide, onda je dobra strategija snimanje audio-zapisa i slušanje gradiva na taj način.
  • Ljudi koji najbolje uče vizuelno. Pokušaj da koristiš boje u svojim napomenama i crtaj dijagrame da bi predstavio ključne koncepte. Možeš da probaš da zapamtiš neke ideje kao slike. Ako ti to ide, onda si vizuelan tip studenta.
  • Ljudi koji najbolje uče kada rade. Ako ti dobro idu igre kao što su igranje uloga i pravljenje modela u realnom vremenu, onda si ovaj tip i treba da se koncentrišeš na simuliranje gradiva u svom okruženju.

stilovi učenja

5. Probaj različite tehnike učenja

Ne postoji univerzalna tehnika učenja koja je najbolja za sve. Zbog toga treba probati vizuelno predstavljanje sadržaja, asocijativno povezivanje poznatog i nepoznatog, upotrebu muzike kao stimulansa, smišljanje priča u vezi sa gradivom (da bi se bolje zapamtilo), stvaranje vizuelnih mentalnih mapa sa odgovarajućim vezama između ključnih koncepata, kao i koristiti analogije i metafore itd. Još jedna popularna tehnika je "učenje po kombinacijama".

6. Izbegavaj pasivno učenje

Pre čitanja poglavlja pročitaj sažetak na kraju poglavlja i pitanja na koja treba dati odgovor. Na taj način aktivnije možeš da pristupiš gradivu, tražeći već u prvom čitanju odgovore na ključna pitanja.

7. Uči više različitih stvari

Jedan od najboljih načina za učenje je kada se kombinuju tipovi gradiva i materijala tokom jednog dana učenja. Na taj način se smanjuje monotonija, a to je i svojevrsni unakrsni trening za tvoj mozak. Fokusiranje na različite, ali srodne teme – kao što sportisti kombinuju treninge snage i izdržljivosti – često je efikasniji način od zadržavanja na jednoj oblasti.

8. Testiraj se na kraju 

Čitanje stranice udžbenika iznova i iznova nekada ti može dati privid da si naučio gradivo, ali je pravi test znanja to da li možeš da ponoviš to što si pročitao.

Još jedna od interesantnih tehnika koju studenti često primenjuju jeste "simulacija ispita". Za pojedine ispite profesori daju spisak ispitnih pitanja. Ovo može da olakša proces učenja, s obzirom na to da služi kao navigacija kroz gradivo. Kada učite kroz ispitna pitanja, možete sami sebi napraviti kartice na kojima će biti ispisana pitanja. Izvucite 3 (ili koliko ispit predviđa), napišie koncept i probajte da odgovorite na pitanja kao da ste na ispitu.

Kvalitetno obrazovanje direktno utiče na uspešnu budućnost. Postoje razne tehnike koje će ti pomoći prilikom učenja, ali je upornost osnovni faktor uspeha. Profesori na Visokoj školi modernog biznisa nastoje da kroz pomoć i konsultacije omoguće studentima da lakše savladaju gradivo, razvijaju mentorski odnos sa njima, a znanje koje prenose nije samo teorijsko nego je zasnovano na bogatom poslovnom iskustvu. Isprobaj neku od navedenih tehnika kada budeš spremao sledeći ispit i dobar rezultat neće izostati!

Visoka škola modernog biznisa
Terazije 27, 11000 Beograd
+381 11 4120 700
+381 63 353 366

Autor: prof. dr Mladen R. Perić
Nastavnik na Visokoj školi modernog biznisa


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: