Prijemni.rs
Maturang

Semestar

Semestar je period u akademskom kalendaru koji predstavlja polovinu školske ili akademske godine. U većini obrazovnih institucija, školska godina je podeljena na dva semestra: jesenji i prolećni. Svaki semestar traje otprilike četiri do pet meseci, zavisno od institucije i zemlje. Tokom semestra, studenti pohađaju predavanja, vežbe i druge oblike nastave za određene predmete ili kurseve.

Na kraju svakog semestra, studenti obično polažu ispite koji procenjuju njihovo razumevanje i kompetencije stečene tokom tog perioda. Po završetku ispitnog roka, sledi kratka pauza pre početka sledećeg semestra. Pored jesenjeg i prolećnog, neke institucije mogu imati i letnji semestar, koji je obično kraći i manje intenzivan. Semestralni sistem omogućava studentima da se fokusiraju na manji broj predmeta u određenom vremenskom periodu, što može olakšati proces učenja i pružiti bolju organizaciju nastave.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog