Prijemni.rs
Maturang
 • Saobraćajni fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


header
amfiteatri

Šta nudimo:Amfiteatri, Učionice, Laboratorije, Centri, Kabineti, Klubovi... na prostoru od 13.750 m2
linija

biblioteka


Biblioteka sa čitaonicom:
17.000 naslova knjiga, 850 naslova časopisa
linija

računari


Računarski centar i računarske učionice za slobodan rad i obuku studenata.
Svi računari su umreženi i povezani na Internet, mogućnost prijavljivanja ispita, informisanja o radu fakulteta...

linija

klub

Studentski klub sa restoranom

Skriptarnica, u kojoj se mogu kupiti ispitne prijave, obrasci, udžbenici itd.linija
auto školaAUTO ŠKOLA
Obuka po nižim cenama za studente Saobraćajnog fakulteta 

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1950. godine. Osnovna aktivnost fakulteta je nastavno-naučna delatnost iz svih oblasti saobraćaja i transporta. Fakultet školuje sledeće profile stručnjaka iz oblasti saobraćaja i transporta:

 • dipl. inž. za železnički saobraćaj
 • dipl. inž. za drumski i gradski saobraćaj
 • dipl. inž. za rečno-pomorski saobraćaj
 • dipl. inž. za vazdušni saobraćaj
 • dipl. inž. za logistiku
 • dipl. inž. za poštanski saobraćaj
 • dipl. inž. za telekomunikacioni saobraćaj

Danas je Saobraćajni fakultet matičan za sledeće naučne oblasti u saobraćaju i transportu: tehnologija transporta, planiranje, tehnološko projektovanje, organizacija, eksploatacija, bezbednost, upravljanje, održavanje i ekonomika.

Trajanje studija je pet godina. Prve dve godine su zajedničke za sve profile. U trećoj, četvrtoj i petoj godini se slušaju predmeti koji se odnose na pojedine profile. U desetom semestru radi se diplomski rad.
 

Osnovne akademske studije trajaju četiri godine i realizuju se kroz devet modula: 

 • Železnički saobraćaj i transport
 • Drumski i gradski saobraćaj i transport, smer: Saobraćaj
 • Drumski i gradski saobraćaj i transport, smer: Transport
 • Drumski i gradski saobraćaj i transport, smer: Bezbednost drumskog saobraćaja
 • Vodni saobraćaj i transport
 • Vazdušni saobraćaj i transport
 • Logistika 
 • Poštanski saobraćaj i mreže
 • Telekomunikacioni saobraćaj i mreže

Stičete multidisciplinarna znanja iz:

 • Saobraćajnog inženjerstva i tehnologije transportnih procesa
 • Informaciono-komunikacionih tehnologija
 • Inženjerske ekonomije 
 • Marketinga i menadžmenta 
 • Zakonodavstva i standardizacije 
 • Ekologije i održivog razvoja 
 • Inženjerske sociologije 
 • Stranih jezika


saobracajni
 


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog