Prijemni.rs
Maturang
  • Šta je preduzetništvo?


„Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Ono je vezano za sve aspekte ljudskog ponašanja i delovanja - razvija kreativnost, pospešuje rađanje ideja i obogaćuje ljudske potrebe". (Dr Nenad D. Penezić, ''Kako postati preduzetnik'', Beograd, 2003.)

Preduzetništvo obuhvata zbir znanja, veština i sposobnosti, ali i kreativnost, pokretački duh, hrabrost, odgovornost, dinamičnost, posvećenost, upornost.

Zašto su važna preduzetnička znanja i veštine?

  • Zbog lakšeg snalaženja u oblasti poslovanja
  • Kao preduzetnik, možete da birate čime ćete se baviti, na koji način i kada
  • Preduzetnička znanja i veštine možete primeniti u svim oblastima života
  • Razvoj ljudskog potencijala kroz obrazovanje iz oblasti preduzetništva ključni je element zapošljavanja i ekonomskog razvoja u celom svetu

Ako imate ideju koja „obara sa nogu" i dosadilo vam je da lutate sa jednog radnog mesta na drugo jer smatrate da je ideja koju vi imate perspektivnija ili prosto ne vidite sebe kako pod tuđom palicom postižete uspeh - preduzetništvo je vaš cilj. Ukoliko ste definitivno zaključili da je najbolji korak za vas privatna praksa tj. da svoju budućnost vidite kao preduzetnik, odlučno stupite u realizaciju svojih ideja ili bar dobro razmislite o svojim mogućnostima. Evo šta morate da znate.

Osnova uspešnog preduzetništva se temelji na tri stavke:

1. poznavanje - tržišta, kupaca, potreba, tehnologije, neke delatnosti
2. sam preduzetnik - iskustvo, strast, upornost i istrajnost, ogroman rad
3. ideja - san, cilj, neiskorišćena tržišna prilika

Obrazloženje ove tri stavke ćemo krenuti obrnutim redosledom kako bismo pokušali da vam ukažemo na proces kroz koji je neminovno proći.

Dakle, treće mesto pripada ideji - od nje sve kreće, ona predstavlja temelj vašeg uspeha i prvu lestvicu na koju se morate popeti kako biste dosegli uspeh. Da biste koraknuli u svet preduzetništva morate da imate ideju jer - ideja je ta koja pokreće. Ona je podložna promenama i adaptacijama i ne mora biti konačna, na njoj možete raditi i dograđivati je, ali mora postojati makar i u vidu sna za koji vam se pružila prilika da ga ostvarite.

Drugo mesto pripada vama samima. Uspeh svakako zavisi od vas, a u tome vam mogu pomoći iskustvo i upornost kao motiv i pokretač da svoju ideju ostvarite. Međutim, ono čega morate biti svesni je da, ukoliko ne bude upornosti i predanosti poslu i želji da se vaš plan ostvari (a to je veoma obiman posao koji zahteva puno truda i ulaganja), velike su šanse da ste ga osudili na propast i pre nego što se razvio. Dakle, vi predstavljate centralni deo uspeha sa idejom kao vodiljom ka cilju i znanjem kao oruđem na tom putu. Ovako organizovani možete realizovati sve ono što ste planirali.

Na prvom mestu je znanje. Da biste bili uspešni u nečemu i da biste uopšte imali mogućnosti u realizaciji svojih ideja, morate posedovati znanje. Kako bi ideja bila konkretizovana i kako bi imala mogućnost realizacije, morate poznavati tehnologije koje se koriste, poznavati kanale distribucije, dobavljače, kupce i njihove potrebe, troškove proizvodnje i distribucije, marže, monopol, dominantne igrače i njihove jake i slabe strane. Podržavamo stav da se "niko nije naučen rodio", te isto važi i za preduzetništvo. Postoji mogućnost obuka i kurseva koji će vam pomoći da neka od ovih znanja naučite ali veliku većinu ćete steći iskustvom, konstatnim kontaktima sa kupcima i dobavljačima, sa mašinama i tehnologijama. Tu stičete i znanje i iskustvo.

Ova znanja će vam pomoći i da unapredite svoje ideje i da unapređujete već postojeće segmente svog preduzeća. Tek sa tim znanjem ste u stanju da razmišljate o tržištu i pronalazite nove, bolje i efikasnije načine da zadovoljite potrebe tog tržišta. Da promenite i unapredite stvari. Da preduzmete nešto novo na tržištu. Da budete preduzetnik.

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: