Prijemni.rs
Maturang
 • Sportska Akademija Beograd - Visoka strukovna škola za sportske trenere
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Sportska akademija, akreditovana visoka škola strukovnih studija, osnovana je 1996. godine. Osnivači Sportske akademije su Olimpijski komitet Srbije, SD "Partizan", SD "Crvena zvezda", Grad Beograd i Leon Lukman. Osnovni cilj Sportske akademije jeste obrazovanje i specijalizacija visokostručnih kadrova iz oblasti sporta i sportske rekreacije (svih sportskih grana). 

Na inicijativu Predsednika Komisije za stručni rad JSD „Partizan“ prof. Leona Lukmana, na sednici Društva u martu 1993. godine, data je saglasnost da se započne postupak osnivanja Sportske akademije i da se predloži SD Crvenoj zvezdi, Olimpijskom Komitetu Jugoslavije i Gradu Beogradu da prihvate osnivaštvo. Dobijanjem saglasnosti osnivača S.A. je započela sa radom 1996. godine kao prva viša škola u oblasti sporta na teritoriji naše zemlje. Od tada pa do danas, diplomiralo je više od 1800 studenata na 30 sportskih grana. Kod nas je gostovalo više od 120 stručnjaka iz oblasti sporta iz sveta i naše zemlje. 

Štampano je preko 40 udžbenika i stručnih knjiga iz teorije i sportske prakse u saradnji sa stučnjacima iz naše zemlje. Od 2008. godine izdaje se naučno stručni časopis Sportke akademije na engleskom jeziku pod nazivom ”SERBIAN JOURNAL OF SPORTS SCIENCES”. Ostvarena su 3 naučno-istraživačka projekta Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i Sportske akademije. Realizovano je 23 programa i strategija razvoja sportskih saveza, društava i klubova u Srbiji i inostranstvu. 

U saradnji sa Međunarodnim Olimpijskim Komitetom organizovani su kursevi za trenere fudbala, košarke, rukometa, odbojke i vaterpola Sportske akademije kao jedne od referentnih škola Međunarodnog Olimpijskog komiteta. U mesescu martu 2010. godine, na redovnoj sednici Univerzitetske Sportske Asocijacije Evrope doneta je odluka da se sa Sportskom akademijom potpiše ugovor o osnivanju Istraživačkog centra za razvoj studentskog sporta a potpisivanje ugovora očekuje se u narednom periodu.

Studijski programi

Sportska akademija je akreditovana za trogodišnje osnovne strukovne studije Sport i sportska rekreacija

Studijski program Sport i rekreacija traje tri godine (6 semestara) sa ukupno 180 ESPB i sadrži sve potrebne elemente utvrđene pravilima za akreditaciju studijskih programa prvog nivoa visokog obrazovanja.

Kroz vrhunske nastavne sadržaje, studenti će steći teorijska, stručna i praktična znanja u oblasti treninga u sportu i sportskoj rekreaciji. Obavezni predmeti koje će studenti slušati tokom studija su u direktnoj funkciji realizacije ciljeva programa, dok izborni predmeti omogućavaju dalje usavršavanje u ponuđenim oblastima.Po završetku studijskog programa Sport i rekreacija, student stiče stručno zvanje Trener.

Studijski program sportski trener ima jasno definisane ciljeve:

 • Sticanje opšteg teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti sporta;
 • Razvijanje sposobnosti, koje će biti korisne u istraživačko-razvojnom radu putem korišćenja savremene tehnologije.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog