Prijemni.rs
Maturang
Opšte informacije - Tehnička škola „Kolubara”

Tehnička škola „Kolubara“ u Lazarevcu je srednja stručna škola koja je tokom svog postojanja često menjala naziv, jer joj koreni datiraju još iz 1948/49. godine kada je u Vreocima postojala kao Škola za učenike u privredi. Kada se premestila u Lazarevac, dobila je i nov naziv: Škola za kvalifikovane radnike.

Godine 1958/59. škola počinje sa radom kao TŠ „Stanislav Sremčević Crni“. Od 1978/79.godine, posle reforme školstva, škola prerasta u Obrazovni centar za usmereno obrazovanje „Stanislav Sremčević Crni“ Kao Obrazovni centar za usmereno obrazovanje „Stanislav Sremčević Crni“ sa svojim radom nastavlja do školske 1990/91.godine kada je odlukom Skupštine Republike Srbije i Aktom o verifikaciji razdvojena na dve škole: Tehničku školu „Kolubara“ i Gimnaziju Lazarevac.

Škola je tokom proteklih godina menjala područja rada i zanimanja u okviru njih u zavisnosti od potreba privrede i rudarskog basena „Kolubara“ . Rezultatima svoga rada, razvojem i menjanjem paralelno sa JPRB „Kolubara“ i društvom u celini, škola je našla svoje mesto i izrasla u vaspitno-obrazovnu instituciju koja ima uslove da uspešno zakorači u budućnost.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog