Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Upis na prvi stepen studija koje organizuje Fakultet vrši se u skladu sa opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, studijskim programom, uslovima definisanim konkursom za upis na odgovarajući studijski program i u skladu sa pravilima upisa u tekućoj školskoj godini.

Upis kandidata na osnovne studije realizuje se u dva upisna roka:

  • prvi - junski i
  • drugi – septembarski rok ukoliko u junskom roku na studijski program nije upisan broj studenata koji je utvrđen u skladu sa konkursom.

Drugi – septembarski rok može se pored objavljenih, sprovesti i u dodatnim terminima koje fakultet javno objavljuje u skladu sa odlukom nastavno-naučnog veća fakulteta.

Informacije o pripremama za prijemni ispit koje organizuje fakultet možete naći ovde

 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit

Prilikom konkurisanja kandidat dobija prijavni list sa pratećom dokumentacijom.

Kandidat ima pravo da se prijavi na najviše 2 (dva) studijska programa. Na prijavnom listu kandidat se opredeljuje za osnovnu želju (1), i sekundarnu želju pod (2). Prijavni list se predaje na šalteru Studentske službe.

Strogo je zabranjeno predavanje više prijavnih listova. 

Studijski program

Predmet

Informacione tehnologije

 

Informatika i tehnika u obrazovanju

 

Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo

       Matematika

Menadžment informacionih tehnologija

Izabrati jedan od predmeta:

     - Matematika

     - Računarstvo i informatika

Inženjerski menadžment

Izabrati jedan od predmeta:

     - Matematika

     - Preduzetništvo

     - Organizacija rada i menadžment

     - Marketing

Mašinsko inženjerstvo

Izabrati jedan od predmeta:

     - Matematika

     - Održavanje tehničkih sistema

     - Transportni sistemi

Odevno inženjerstvo

Izabrati jedan od predmeta:

     - Matematika

     - Tekstilna vlakna

     - Likovna kultura

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela Matematike sa proverom skolonosti za studije Inženjerstva zaštite životne sredine

Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa

       Matematika

 

1. Matematika

Zadaci sa prethodnih prijemnih rokova - 2009,2010,2011 2012 2014,2015

Prijemni ispit za kandidate na svim profilima polaže se iz matematike po programu srednje mašinske, srednje građevinske, srednje elektrotehničke ili saobraćajne škole. Dodatna literatura: "Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz matemtike",autor: Momčilo Bjelica; izdavač: Tehnicki fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin. 

 

2. Preduzetništvo

Pitanja sa prethodnih ispitnih rokova - Poslovna ekonomija

Literatura: "Preduzetništvo", autori: Sajfert, Z., Đorđević, D., Ćoćalo, D., udžbenik za III razred trogodišnjih i IV razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola; Zavod za udžbenike, Beograd, 2015.

 

3. Organizacija rada i menadžment

Pitanja sa prethodnih ispitnih rokova - Organizacija rada.zip 

Literatura : "Organizacija rada sa menadžmentom", autor:  Vuksan Bulat, udžbenik za mašinske škole; izdavac: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

4. Marketing

Pitanja sa prethodnih ispitnih rokova - Marketingг2005.zipMarketing05-09.pdfMarketing09-11.pdf

Osnovna literatura za pripremanje prijemnog ispita je: Marketing za IV razred ekonomske i trgovinske skole autori Hasan Hanić, Stipe Lovreta, Jelena Ačić. Godina izdanja 2007 (ili kasnije)

 

5. Likovna kultura

Pitanja za prijemni ispit - download

Literatura : "Likovna kultura za gimnazije i srednje strucne škole", autori: Vidosava Galovic, Branka Gostovic, udžbenik za srednje škole, izdavac: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

 

6. Tekstilna vlakna

Pitanja za prijemni ispit - Tekstilna vlakna.zip 

Literatura : "Tekstilna vlakna" , autor: Marina Tešic, udžbenik za I i II razred cetvorogodišnje tekstilne škole, izdavac: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001. 

 

7. Inženjerstvo zaštite životne sredine 

Pitanja za prijemni ispit - Тestovi za proveru sklonostiТест 2012Тест 2014Тест 2015

Literatura: Srednjoškolski udžbenik iz matematike; Zbirka zadataka sa prijemnih ispita, FTN, 2010; "Ekologija i Zaštita Životne Sredine" , autori: Savić Ivo, Terzija Veljko, za I razred srednjih stručnih škola; 

 

8. Održavanje tehničkih sistema 

Pitanja za prijemni ispit - PDF LiteraturaSpisak pitanja za prijemniPrijemni 2012

Literatura: Menadžment održavanja; izdavač: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2008; autori: Adamović Ž. i dr.

 

9. Transportni sistemi 

Pitanja za prijemni ispit - PDF LiteraturaSpisak pitanja za prijemni

Literatura: Transportni sistemi; izdavač: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2012; autori: Dragiša Tolmač i Slavica Prvulović.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: