Prijemni.rs
Maturang


Prijemni ispit i uslovi za upis - Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Pripremna nastava iz Matematike za polaganje prijemnog ispita biće održana u periodu od 03. do 24. juna 2023. godine, u velikom amfiteatru Fakulteta. Nastava će biti realizovana u 9 termina u ukupnom obimu od 27 časova.

Pripremna nastava iz svih ostalih predmeta koji su predviđeni za polaganje prijemnog ispita biće održano u junu mesecu prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu Fakulteta. Takođe, informacija će biti prosleđena lično svim onim kandidatima koji ostave svoj kontakt.

Nastava je besplatna za sve polaznike.

Link za prijave za pripremnu nastavu na linku.

Upis na prvi stepen studija koje organizuje Fakultet vrši se u skladu sa opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, studijskim programom, uslovima definisanim konkursom za upis na odgovarajući studijski program i u skladu sa pravilima upisa u tekućoj školskoj godini.

Upis kandidata na osnovne studije realizuje se u dva upisna roka:

  • prvi - junski i
  • drugi – septembarski rok ukoliko u junskom roku na studijski program nije upisan broj studenata koji je utvrđen u skladu sa konkursom.

Drugi – septembarski rok može se pored objavljenih, sprovesti i u dodatnim terminima koje fakultet javno objavljuje u skladu sa odlukom nastavno-naučnog veća fakulteta.

Informacije o pripremama za prijemni ispit koje organizuje fakultet možete naći ovde

 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit

Prilikom konkurisanja kandidat dobija prijavni list sa pratećom dokumentacijom.

Kandidat ima pravo da se prijavi na najviše 2 (dva) studijska programa. Na prijavnom listu kandidat se opredeljuje za osnovnu želju (1), i sekundarnu želju pod (2). Prijavni list se predaje na šalteru Studentske službe.

Strogo je zabranjeno predavanje više prijavnih listova. 

Studijski program

Predmet

Informacione tehnologije

 

Informatika i tehnika u obrazovanju

 

Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo

       Matematika

Menadžment informacionih tehnologija

Izabrati jedan od predmeta:

     - Matematika

     - Računarstvo i informatika

Inženjerski menadžment

Izabrati jedan od predmeta:

     - Matematika

     - Preduzetništvo

     - Organizacija rada i menadžment

     - Marketing

Mašinsko inženjerstvo

Izabrati jedan od predmeta:

     - Matematika

     - Održavanje tehničkih sistema

     - Transportni sistemi

Odevno inženjerstvo

Izabrati jedan od predmeta:

     - Matematika

     - Tekstilna vlakna

     - Likovna kultura

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela Matematike sa proverom skolonosti za studije Inženjerstva zaštite životne sredine

Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa

       Matematika

 

1. Matematika

Zadaci sa prethodnih prijemnih rokova - 2009-2019.

Prijemni ispit za kandidate na svim profilima polaže se iz matematike po programu srednje mašinske, srednje građevinske, srednje elektrotehničke ili saobraćajne škole. Dodatna literatura: "Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz matemtike",autor: Momčilo Bjelica; izdavač: Tehnicki fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin. 

 

2. Preduzetništvo

Literatura: "Preduzetništvo", autori: Sajfert, Z., Đorđević, D., Ćoćalo, D., udžbenik za III razred trogodišnjih i IV razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola; Zavod za udžbenike, Beograd, 2015.

 

3. Organizacija rada i menadžment

Literatura : "Organizacija rada sa menadžmentom", autor:  Vuksan Bulat, udžbenik za mašinske škole; izdavac: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

4. Marketing

Pitanja sa prethodnih ispitnih rokova - Marketing05-09.pdfMarketing09-11.pdf

Osnovna literatura za pripremanje prijemnog ispita je: Marketing za IV razred ekonomske i trgovinske skole autori Hasan Hanić, Stipe Lovreta, Jelena Ačić. Godina izdanja 2007 (ili kasnije)

 

5. Likovna kultura

Literatura : "Likovna kultura za gimnazije i srednje strucne škole", autori: Vidosava Galovic, Branka Gostovic, udžbenik za srednje škole, izdavac: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

 

6. Tekstilna vlakna

Pitanja za prijemni ispit - Tekstilna vlakna - pitanja

Literatura : "Tekstilna vlakna" , autor: Marina Tešic, udžbenik za I i II razred cetvorogodišnje tekstilne škole, izdavac: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001. 

 

7. Inženjerstvo zaštite životne sredine 

Pitanja za prijemni ispit - Тestovi za proveru sklonosti

Literatura: Srednjoškolski udžbenik iz matematike; Zbirka zadataka sa prijemnih ispita, FTN, 2010; "Ekologija i Zaštita Životne Sredine" , autori: Savić Ivo, Terzija Veljko, za I razred srednjih stručnih škola; 

 

8. Održavanje tehničkih sistema 

Pitanja za prijemni ispit - PDF Literatura

Literatura: Menadžment održavanja; izdavač: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2008; autori: Adamović Ž. i dr.

 

9. Transportni sistemi 

Pitanja za prijemni ispit - PDF Literatura

Literatura: Transportni sistemi; izdavač: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2012; autori: Dragiša Tolmač i Slavica Prvulović.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog