Prijemni.rs
Maturang


Nauka i saradnja sa privredom

Uporedo sa nastavnom, Fakultet obavlja i naučno-istraživačku delatnost kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u cilju razvoja nauke i stvaralaštva, unapređenja visokog obrazovanja, usavršavanja naučnog podmlatka, uvođenja studenata u naučno-istraživački rad i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj kako Fakulteta tako i Univerziteta. U okviru naučno-istraživačkog rada treba istaći činjenicu da je poslednjih godina Fakultet učestvovao u brojnim međunarodnim projektima od kojih posebno treba istaći regionalne i projekte prekogranične saradnje.. Fakultet aktivno podstiče studente osnovnih i master studija na naučno-istraživački rad, uključivanjem u projekte, preko kluba studenata istraživača, organizovanjem posebnog nastavničkog mentorskog i studentskog tutorskog rada itd. Konkretan rezultat ovih aktivnosti je blizu sto studenata koji su učestvovali sa radovima na pomenutih šest konferencija!

Lider među visokoškolskim obrazovnim ustanovama u republici Srbiji!

Fakultet je organizator šest medjunarodnih, naučno-stručnih konferencija, čime se svrstava u red najaktivnijih naučnih centara u zemlji. Konferencije su klasifikovane kao međunarodne prema kriterijumima Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Okupile su preko 1200 stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Organizator se ovom prilikom zahvaljuje Ministarstvu prosvete i nauke Republike Srbije i Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine na podršci i finansijskoj pomoći.

 intro emc   urban eko
 aiit  tnp  ptzs

 

Međunarodni časopisi

Fakultet je izdavač dva međunarodna naučna časopisa. To su: ITRO - A Journal of Information Tecnology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Sciences; Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC). Fakultet je i suizdavač časopisa e-Siciety Journal".

itro itro journal

 

Volonterski rad i saradnja sa privredom
praksa

Fakultet je 2011. započeo saradnju sa Zrenjaninskim udruženjem privrednih preduzetnika (ZREPOK)i gradskom upravom i time omogućio svojim studentima da kroz volonterski rad steknu prva praktična iskustva. Saradnjom sa privredom i lokalnom zajednicom Fakultet se svrstava medju malobrojne visokoškolske društveno odgovorne organizacije koje brinu o svojim svršenim studentima i njihovoj budućnosti.

ZREPOK kroz ovaj projekat nudi priliku najbolјim studentima ovog fakulteta za sticanje radnog iskustva kroz stručnu praksu u preduzećima osnivača Udruženja, mentorstvo iz reda zaposlenih na realizaciji projektnog zadatka, učešće u ocenjivanju rešenja, a najuspešnijem studentu učesniku u ovom projektu stipendiju za master studije, i promoviše rezultate projekta u javnosti. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu sprovodi aktivnosti promocije projekta među studentima, sprovodi konkurs, koordinira između studenata i Zrepok-a, učestvuje u ocenjivanju projektnih zadataka, i promoviše rezultate projekta u javnosti. Nacionalna služba za zapošlјavanje sprovodi evidentiranje studenata učesnika ovog projekta. Dolaskom ovih lica po diplomiranju na tržište rada označavaju kao Top kandidati, ili kandidati sa prioritetom za zapošlјavanje.

 

Prostor i opremljenost 

Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu poseduje prostor površine 4785 m2, što daleko premašuje akreditacione minimume. Oprema kojom raspolažemo u skladu je sa savremenim zahtevima za obavljanje nastavno-obrazovnog procesa na svim stepenima studija, kao i naučno-istraživačkog rada.
 

 

U biblioteci se nalazi oko 5000 udžbeničke i ostale literature i 3000 svesaka serijskih publikacija (časopisa) koji su dostupni studentima.

biblioteka.jpg
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” dobitnik je ovogodišnje regionalne nagrade „Kapetan Miša Anastasijević” za inovativnost i najdinamičniji razvoj obrazovanja u 2010. godini. Pored ove nagrade Fakultet je u protekloj 2010. godini imao još jedan veliki razlog za slavlje. Naime, studenti ovog Fakulteta osvojili su drugo mesto u konkurenciji 56 zemalja na Medjunarodnom studentskom takmičenju u informacionim tehnologijama „Imagine Cup 2010”, predstavljajući Srbiju na takmičenju u Varšavi u organizaciji kompanije Microsoft. Tema takmičenja bila je „Zamislite svet u kome tehnologija pomaže u rešavanju najtežih problema današnjice”. Četvoročlana ekipa studenata napravila je komunikator neurona koji omogućava osobama sa teškim invaliditetom komunikaciju sa okruženjem.

tfzr_team.jpg
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog