Prijemni.rs
Maturang
 • Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


O Fakultetu

Tehnološki fakultet Novi Sad, osnovan je 1959. godine sa ciljem da obrazuje visoko osposobljene kadrove u oblasti prehrambenog inženjerstva. Studije su se odvijale u tri studijska usmerenja: Smer ugljenohidratne hrane, Smer konzervisane hrane i Smer mikrobioloških procesa. Deceniju kasnije u sklopu privrednog razvoja tadašnje Jugoslavije, na nacionalnom nivou prepoznata je potreba za ulaganjem u petrohemijsku industriju što je stvorilo potrebu za novim stručnim kadrovima. Stoga je školske 1972/73. godine Tehnološki fakultet proširio svoju obrazovnu ponudu i uveo nove smerove u oblasti hemijskog, naftno-petrohemijskog inženjerstva i materijala, a školske 1978/79. godine i u oblasti hemijsko-prerađivačkog i farmaceutskog inženjerstva. Danas se nastava na Tehnološkom fakultetu Novi Sad odvija prema novim reformisanim studijskim programima i to na 10 studijskih područja.

Tokom dosadašnjih 60 godina postojanja i rada, Tehnološki fakultet Novi Sad se razvio u naučno-obrazovnu instituciju zavidne reputacije, ne samo u zemlji već i u inostranstvu. Što potvrđuje da Tehnološki fakultet dosledno prati savremene trendove i visoke kriterijume u akademskom obrazovanju na svim nivoima, u nauci i istraživanju, čuvajući stečenu reputaciju i stvarajući uslove za razvoj i dalji napredak.

Svojim visokim dometima u akademskom obrazovanju, kao i brojnim publikovanim naučnim radovima i saopštenjima, projektima, inovacijama, patentima i drugim ostvarenjima svojih saradnika, Tehnološki fakultet Novi Sad je obezbedio značajno mesto među elitnim institucijama ove vrste. Ono po čemu se posebno ističemo jeste najveći broj objavljenih naučnih radova u vrhunskim naučnim časopisima po istraživaču i to u celoj zemlji. Takođe, veoma smo ponosni na naše saradnike i studente koji osvajaju značajne nagrade za svoja naučna dostignuća i to veoma često. Pored toga, možemo se pohvaliti i brojnim naučnim projektima kako od nacionalnog, tako i međunarodnog značaja, kao i konferencijama koje se organizuju.

Saradnja sa privredom, na različitim nivoima, predstavlja važan faktor razvoja Tehnološkog fakulteta. Jedan od pokazatelja koliko Tehnološki fakultet Novi Sad pridaje značaj saradnji sa privredom jeste to što se danas sa nama ovde nalazi i većina partnera iz privrede sa kojima sarađujemo kroz studentske prakse, inovacione projekte, edukaciju kadra, kao i na brojnim drugim poljima uz nastojanje da predstavimo različita rešenja i mogućnosti transfera naučnih znanja, kao i primene novih tehnologija u privredi. Veoma smo ponosni na sve naše partnere iz privrede, a posebno na one koji su izašli iz klupa Tehnološkog fakulteta i ostvarili zavidan uspeh u karijeri.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

1. Prehrambeno inženjerstvo

 • Inženjerstvo ugljenohidratne hrane, 
 • Tehnologije konzervisane hrane,
 • Kontrola kvaliteta.

2. Biotehnologija

 • Prehrambena biotehnologija,
 • Biohemijsko inženjerstvo.

3. Hemijsko inženjerstvo

 • Hemijsko-procesno, 
 • Naftno-petrohemijsko,
 • Eko-energetsko inženjerstvo.

4. Farmaceutsko inženjerstvo

5. Inženjerstvo materijala

Master akademske studije

1. Prehrambeno inženjerstvo

 • Inženjerstvo ugljenohidratne hrane, 
 • Tehnologije konzervisane hrane,
 • Kontrola kvaliteta.

2. Biotehnologija

 • Prehrambena biotehnologija,
 • Biohemijsko inženjerstvo.

3. Hemijsko inženjerstvo

 • Hemijsko-procesno, 
 • Naftno-petrohemijsko,
 • Eko-energetsko inženjerstvo.

4. Farmaceutsko inženjerstvo

5. Inženjerstvo materijala

Doktorske akademske studije

1. Prehrambeno inženjerstvo,
2. Biotehnologija,
3. Hemijsko inženjerstvo,
4. Farmaceutsko inženjerstvo,
5. Inženjerstvo materijala.

Specijalističke akademske studije

1. Mikrobiološka bezbednost hrane
2. Kozmetička tehnologija


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog