Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Tehnološko metalurški fakultet - TMF

TMF Beograd

 

O TMF-u 

Na akreditovanim studijama Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu (TMF) studenti stiču znanja u najsavremenijim tehnologijama:

 • hemijsko inženjerstvo
 • inženjerstvo zaštite životne sredine
 • biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
 • inženjerstvo materijala
 • metalurško inženjerstvo i
 • tekstilna tehnologija

Studijski programi omogućavaju zapošljavanje u Srbiji kao i širom sveta obzirom da su prilagođeni potrebama srpske privrede i usaglašeni sa svetskim trendovima.

U okviru međunaredne razmene studenata, studentima su na raspolaganju specijalizovane ekskurzije u zemlji i inostranstvu kao i stručne prakse.

U organizaciji studentskog parlamenta TMF organizuje vannastavne aktivnosti prilagođene studentima koje uključuju:

 • žurke
 • učenje stranih jezika
 • obuke za predstavljanje potencijalnim poslodavcima
 • angažovanja u Studentskom Ekopokretu i objavljivanja studentskog lista Tehnolog
 • učešća u nezaboravnim Tehnologijadama i Zaštitijadama

Lična karta fakulteta:

TMF je: 

 • akreditovana visokoškolska ustanova
 • škola sa dugom tradicijom koja je obrazovala preko 10000 inženjera
 • akreditovana naučno-istraživačka organizacija
 • najuspešnija istraživačka ustanova od svih tehničkih fakulteta na BU
 • projektantska kuća sa velikom licencom za projektovanje u tehnologiji i metalurgiji.

Fakultet sa najrazvijenijim istraživačkim radom TMF, od svih tehničkih fakulteta - Beogradski Univerzitet, uključuje studente svih nivoa u sve vidove istraživanja i na svim studijskim programima su angažovani na međunarodnim i domećim projektima.

Na TMF deluju:

TMF je suosnivač Poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta BU.

 

Put u održivi razvoj 

TMF je jedan od nosilaca održivog razvoja u Srbiji. To je razvoj koji će obezbediti našoj zemlji i našim potomcima napredak pomoću sopstvenih resursa i snaga.

Zato obrazujemo kadrove koji ce rešavati probleme iz oblasti zatvaranja materijalnih ciklusa (čistih tehnologija), upotrebe energije (energetske efikasnosti, alternativnih izvora energije), ekološki kompatibilne mobilnosti (transportnih sredstava) i biotehnologije.

Naši studijski programi su usaglašeni sa Evropskom tehnološkom platformom za održivu hemiju (SusChem), što znači da razvijamo aktivnosti u oblastima: projektovanja reakcija i procesa, inženjerstva materijala i industrijske biotehnologije.

 

Osnovne akademske studije na TMFTMF Beograd

Na TMF se izvode akademske studije prema principima Bolonjske deklaracije na studijskim programima:

TMF Beograd TMF Beograd


Preuzmite pravilnik za studiranje na osnovnim studijama.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog