Prijemni.rs
Maturang
  • Državni univerzitet u Novom Pazaru


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 1-2.9.2015. 4000 4.9.2015. 7.9.2015. 14-18.9.2015.
Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 1-2.9.2015. 4000 4.9.2015. 7.9.2015. 14-18.9.2015.
Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 1-2.9.2015. 4000 4.9.2015. 7.9.2015. 14-18.9.2015.
Departman za biomedicinske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 1-2.9.2015. 4000 4.9.2015. 7.9.2015. 14-18.9.2015.
Departman za hemijsko-tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 1-2.9.2015. 4000 4.9.2015. 7.9.2015. 14-18.9.2015.
Departman za umetnost Državnog univerziteta u Novom Pazaru 1-2.9.2015. 4000 4.9.2015. 7.9.2015. 14-18.9.2015.
Departman za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 1-2.9.2015. 4000 4.9.2015. 7.9.2015. 14-18.9.2015.
Departman za filozofske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 1-2.9.2015. 4000 4.9.2015. 7.9.2015. 14-18.9.2015.
Departman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 1-2.9.2015. 4000 4.9.2015. 7.9.2015. 14-18.9.2015.