Prijemni.rs
Maturang
 • Univerzitet umetnosti u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Univerzitetu

U toku više od šest decenija postojanja Univerzitet umetnosti u Beogradu je stekao status vrhunske institucije za visoko umetničko obrazovanje, koja pokriva najširi spektar umetničkih disciplina grupisanih na fakultetima Likovnih, Muzičke, Primenjenih i Dramskih umetnosti.

Univerzitet umetnosti je prepoznat kao jedan od temelja na kome je Beograd izgradio svoju reputaciju kreativnog centra i prestonice kulture. Istovremeno, on je kao uzor dao kreativni zamah za osnivanje umetničkih fakulteta i akademija u zemlji i okruženju, čime je zauzeo mesto vodeće ustanove za umetničko obrazovanje u Srbiji i u regionu.

Danas, Univerzitet umetnosti ima više od 2.800 studenata i oko 700 zaposlenih – nastavnog i nenastavnog osoblja. U okviru Univerziteta realizuje se 37 akreditovanih studijskih programa i preko 120 modula na nivou osnovnih, master i doktorskih studija, na četiri fakulteta i univerzitetskom Centru za interdisciplinarne studije.

Studentima i nastavnicima na raspolaganju su biblioteke, umetničke laboratorije, ateljei, galerije, tonska i filmska studija, pozorišna scena, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Centar za grafiku i vizuelna istraživanja…

Univerzitet umetnosti svoj neosporan ugled gradi negujući sledeće principe: stroga selekcija studenata, nastavni proces koji je povezan sa profesionalnim sektorom, inovativni kurikulumi, individualni i rad u malim grupama, nastavnici su uvaženi umetnici i najistaknutije ličnosti kulturnog života naše zemlje i Regiona.

Od samog početka studija, studenti učestvuju na domaćim i međunarodnim studentskim izložbama, koncertima, festivalima i skupovima umetničkih institucija, a nije retko da dobijaju najviše nagrade i priznanja na manifestacijama sa profesionalnom konkurencijom. Svoje završne umetničke radove, a nekad i radove sa ranijih godina studija, studenti izvode u profesionalnim uslovima, često u saradnji sa institucijama umetnosti i kulture.

Studenti Univerziteta umetnosti, po završetku studija, čine elitu srpske kulture i umetnosti. Skoro da nema značajnije ustanove srpske kulture i umetnosti, festivala ili umetničke manifestacije u kojima rukovodeću funkciju ne zauzimaju, ili većinu učesnika ne čine, alumni našeg univerziteta.

Posebnost Univerziteta umetnosti ogleda se i u neodvojivosti umetničkog stvaralaštva i istraživanja. Kao jedan od retkih univerziteta u Evropi koji je umetničko istraživanje uveo u okvire doktorskih studija, Univerzitet umetnosti probio je granice visokog obrazovanja. Istovremeno, katedre za teorijsku nastavu i naučni institut ostvaruju izuzetne rezultate u oblasti naučno-istraživačkog rada, kroz aktivnosti u nacionalnim i međunarodnim naučnim projektima, konferencijama, publikacijama…

Spoj tradicije i savremenosti, umetničke prakse i teorije, individualnog i timskog umetničkog stvaranja, umetničkih veština i visoke kreacije, profesionalizma i umetničke slobode, kao i nastojanje da se na interdisciplinaran način povežu različite umetničke i naučne discipline, predstavljaju suštinsku nastavnu specifičnost Univerziteta umetnosti, na osnovu koje on zauzima visoko mesto među srodnim institucijama.

Fakulteti u sastavu Univerziteta

 • FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI
 • FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI
 • FAKULTET PRIMENjENIH UMETNOSTI
 • FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog